Eisen van kennissamenleving onderzocht

Nieuws | de redactie
30 januari 2006 |

Het centrum ROA van de UM en Cheps van de UT werken aan een internationaal onderzoek naar de veranderingen die de kennissamenleving met zich meebrengt in de eisen aan het hoger onderwijs en zijn ‘product’. Kernvraag is : “Ambiguity as to the meaning of the knowledge society is reflected in tensions in demands made of higher education graduates who are expected to fulfil key positions in the knowledge society. These workers need to possess the advanced specialized knowledge and skills required of modern high-level professionals, but are also often expected to be highly flexible and adaptable, able and willing to take up challenges not closely related to the specific field in which they have been trained.” De onderzoekers onderscheiden op basis van eerder onderzoek vijf terreinen waarop de ‘hoger opgeleide van de toekomst’ competent dient te zijn: professionele expertise, functionele flexibiliteit (inzetbaarheid buiten de eigen expertise), innovatief vermogen, mobilisering van menselijk kapitaal (leiderschapskwaliteiten in brede zin) en internationale oriëntatie. Zo’n 40.000 academici in Europa en Japan worden hiertoe nader bevraagd. Uitvoeriger achtergronden vindt u op de site van het Reflex-project.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK