Kamer met loupe door InHolland

Nieuws | de redactie
27 januari 2006 |

Naar aanleiding van het inspectierapport over InHolland wil de Tweede Kamer weten hoe OCW knelpunten als geanalyseerd bij InHolland in de toekomst kan voorkomen, ook bij andere HO-instellingen. De vraag of de klachten en frustraties van studenten en docenten op InHolland te maken hadden met competentiegericht leren krijgt daarbij nadrukkelijk aandacht, zo valt af te leiden uit vragen van de vaste Onderwijscommissie.
De vragen van de Kamer richten zich daarbij soms en détail op interne aspecten van het onderwijs aan de hogeschool. Zo wil men weten of de bewindslieden “het aantal contactmomenten [kunnen] uitdrukken in klokuren per docent.” Overigens wil de Tweede Kamer ook weten uit welke personen het CvB en de RvT van InHolland bestaan en door wie deze organen benoemd worden. Blijkbaar iets dat fracties niet zelf konden opzoeken?
Vanuit de regeringsfracties hoorde ScienceGuide, dat velen in de Kamer achteraf ongelukkig zijn met de onderzoeksactie naar InHolland en aan een voortgaand debat hierover geen enkele behoefte hebben. Lees hier verder voor onder meer de reactie van CvB-voorzitter Elbers en de SP op het rapport.


De SP meent daarentegen dat álle hogescholen nu aan een dergelijk onderzoek onderworpen moeten worden, vanwege de “ver beneden de maatse” uitkomst bij InHolland, waar men “er een potje van maakt.” Het onderzoek was door OCW opgedragen vanwege aanhoudende berichten in de media en vragen in de Tweede Kamer over vermeende kwaliteitsproblemen bij InHolland. Eerder dit jaar reageerde collegevoorzitter Jos Elbers op ScienceGuide uitvoerig hierop. Hij zei “geen caoutchouc-management” te willen plegen om de fusie en de fricties die deze opleverde op te vangen.

Elbers reageert op het rapport van de inspectie als volgt: “Het rapport is een goede weergave van wat bij ons aan de hand is: de nodige dingen waren hier gaande, zeker in de beleving van studenten en medewerkers. In 2004 en dit jaar verder geïntensiveerd zijn verbetermaatregelen genomen. Ik ben blij hoe de inspectie die beoordeelt: als to the point en krachtig. Ik besef dat onze mensen vaak een rotte periode achter de rug hebben, waarin veel onzekerheid en veranderingen in hun werkomgeving ze het gevoel gaven, dat het CvB niet echt achter hen stond. Dat was ten onrechte, maar het is wel een feit dat wij ons aantrekken. De interne onderzoeken daarnaar moeten betere uitkomsten geven, bij de studenten was dat al merkbaar, bij de medewerkers, in het MTO, nog niet. Dat moet anders! Het is daarom goed, dat de inspectie de aanpak zo beoordeelt en OCW aangeeft vertrouwen te hebben in die aanpak van de verbeteringen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK