Meer geld dus meer kwaliteit in HO?

Nieuws | de redactie
27 januari 2006 |

Investeringen in hoger onderwijs zijn op zich geen garantie voor succes van het bestel. Meer geld houdt niet meteen in meer kwaliteit. Het Amerikaanse National Center for Higher Education Management Systems heeft een rapport gepubliceerd waarin per staat deze factoren ganalyseerd en gewogen worden. A New Look at the Institutional Component of Higher Education Finance: A Guide for Evaluating Performance Relative to Financial Resources vergelijkt de bekostiging, de kwaliteitsprestaties van instellingen, de democratisering van de deelname en dergelijke factoren en stelt: “Education can succeed even when state support falls. There is no correlation between funding and performance,” aldus onderzoeker Patrick J. Kelly.

Als politiek op de agenda komt dat het onderwijs in een staat het minder goed doet, ziet het Center sjabloonachtige reacties, waarover het een vindingrijker debat wil aanwakkeren.”The knee-jerk reaction is to increase tuition,” vertelt Patrick Kelly. “But before they raise tuition policy makers should examine colleges’ performance relative to their financing. Discussions about funding in most states usually leave evidence about the overall adequacy of public-institution funding off the table,” geeft het rapport aan. “In response to the question of ‘how much funding is needed?’ the typical answer of ‘more’ or ‘as much as our peers’ leaves out all consideration of performance and affordability to students.”


Utah, Massachusetts, Colorado, California en North Dakota staan bovenaan als meest effectieve ‘state systems of higher education’ bij de ranking van prestaties in relatie tot de investering per student in 2002-03. De diversiteit daarbinnen blijkt ook van belang: “Colorado was the most productive in the public-research sector, Washington was the most productive among baccalaureate and master’s institutions, and South Dakota was the most productive for two-year colleges.”

Als politiek op de agenda komt dat het onderwijs in een staat het minder goed doet, ziet het Center sjabloonachtige reacties, waarover he teen vindingrijker debat wil aanwakkeren.” The knee-jerk reaction is to increase tuition,” vertelt Patrick Kelly. “But before they raise tuition policy makers should examine colleges’ performance relative to their financing. Discussions about funding in most states usually leave evidence about the overall adequacy of public-institution funding off the table,” geeft het rapport aan. “In response to the question of ‘how much funding is needed?’ the typical answer of ‘more’ or ‘as much as our peers’ leaves out all consideration of performance and affordability to students.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK