Prestatieagenda versterkt rol hogescholen

Nieuws | de redactie
30 januari 2006 |

“Onderwijsdeelname, arbeidsparticipatie en kennisontwikkeling en -uitwisseling zijn van cruciaal belang voor een veel kennisintensiever samenleving. Op deze punten scoort Nederland vergeleken met andere EU-landen niet goed. De ontwikkeling van deelname aan het hoger onderwijs houdt geen gelijke tred met de behoeften aan kenniswerkers op de arbeidsmarkt. Als gevolg van de vergrijzing verlaten oudere hoger opgeleiden de arbeidsmarkt. De structurele groei van de arbeidsproductiviteit in Nederland blijft achter bij die van andere landen. Het is daarom noodzakelijk om het potentieel van de (aanstaande) beroepsbevolking beter te ontwikkelen en te benutten om de innovatiekracht van de Nederlandse economie te versterken en de productiviteit te verhogen.”

Op grond van deze analyse hebben het kabinet en de hogescholen een prestatieagenda getekend met als doel de kwaliteit van het onderwijs te versterken, de deelname te vergroten en te investeren in de kwaliteit van de docent. Om de deelname aan het h.o. op te voeren naar 50% van alle jongeren in 2010 is het belangrijk dat meer mbo’ers doorstromen naar het hbo. De samenwerking mbo-hbo wordt daarom verder versterkt. Hogescholen zullen bovendien voor studenten die al werken maatwerkprogramma’s ontwikkelen Vanuit het beroepenveld komt er de komende jaren meer vraag naar hoogwaardige professionals op masterniveau. De HBO-raad en OCW gaan daarom de mogelijke uitbreiding van het aantal hbo-masteropleidingen verkennen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK