‘Tijd om te oogsten’

Nieuws | de redactie
30 januari 2006 |

Nederlandse bedrijven moeten sterker inzetten op innovatie om op het internationale speelveld overeind te blijven. De overheid moet deze strategie veel krachtiger ondersteunen. Aldus de AWT in ‘Tijd om te oogsten’ zijn nieuwste advies op verzoek van de Themacommissie Technologiebeleid van de Tweede Kamer. De AWT heeft zijn recente adviezen over innovatie en het beleid daarvoor in een synthese.
De AWT oordeelt dat Nederland op dit moment zijn innovatiepotentieel onvoldoende benut: Nu hebben we nog de mogelijkheid om dé innovatiedelta van Europa te worden. We hebben uitstekend onderzoek, een goed geschoolde bevolking, een dikke octrooiportefeuille en veel R&D-activiteit. Bovendien is Nederland een aantrekkelijk land om in te wonen, te werken en zaken te doen – zeker ook voor kenniswerkers. Maar als we nu tevreden achterover leunen, halen andere landen ons snel in.

De AWT vindt het huidige beleid op een aantal punten al sterk: het heeft oog voor de verschillende partijen in het innovatiesysteem en reageert adequaat op knelpunten daarin. Maar om onze positie in de hectische internationale dynamiek te versterken, moet het innovatiebeleid op vier punten veranderen:

1. Zet benutting centraal – Bij innovatie gaat om het toepassen van kennis om een nieuw product op de markt te brengen. Het beleid moet de benutting van kennis – het oogsten – daarom centraal zetten. Bijvoorbeeld door te stimuleren dat er meer hoger opgeleiden in het MKB gaan werken.

2. Keer de dalende investeringen – De goede kenniseconomische prestaties van Nederland zijn het resultaat van langdurige investeringen in onderwijs en onderzoek. Deze stevige basis moeten we in stand houden. We moeten de dalende trend in investeringen daarom keren.

3. Maak keuzes in het stimuleringsbeleid – Nederland is te klein om overal in uit te blinken. We kunnen maar op een beperkt aantal gebieden een vuist maken. De overheid moet met gerichte ondersteuning stimuleren dat een aantal netwerken van bedrijven en kennisinstellingen internationaal kunnen excelleren.

4. Meer aandacht voor vormgeving en management – Innovaties mislukken eerder door bijvoorbeeld onaantrekkelijke vormgeving of falend management, dan door technische obstakels. Het innovatiebeleid concentreert zich nu echter op technologie en kennisontwikkeling. De AWT vindt dat het juist meer aandacht moet besteden aan de niet-technologische aspecten van innovatie.

Deze bijstellingen betekenen voor de overheid dat zij zich veel actiever moet opstellen. Zij moet maatwerk leveren en inspelen op uiteenlopende behoeften. Niet achter een Haags bureau algemene regelingen verzinnen, maar snel concrete knelpunten wegnemen en bedrijven helpen kansen te realiseren. En wanneer zij klant of opdrachtgever is, moet zij innovatie uitlokken bij haar leveranciers. Het volledige advies leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK