Wagenaar: ‘Rendement HO onverdraaglijk laag’

Nieuws | de redactie
10 januari 2006 |

“De bewering dat het hoger onderwijs uitgaat van een meester-gezel kennisoverdracht staat in schrille tegenstelling tot de werkelijkheid: daar heersen standaardisatie en Gleichmacherei. Niet emancipatie van kennis, intimiteit van het leren of meesterschapsvorming.” Roel In ’t Veld verweet in het VSNU-café de universiteiten vooral zelfbedrog over de eigen aard van de academische vorming. Keuzevrijheid voor studenten is daarbij dubbel problematisch omdat de Nederlandse cultuur dit vooral symbolisch ziet. “Burgers gaan daar moeizaam mee om, zodra deze vrijheid werkelijk verruimd wordt. Niet vanzelf, niet graag”.

Willem Wagenaar zette daar tegenover dat nu al het wo-rendement “onverdraaglijk is, het is onaanvaardbaar laag, in vergelijking met de HO-stelsels waar wij ons zo graag aan spiegelen.” Dat studenten massaal afhaken, acht hij geen signaal van verloedering. “Worden ze soms dommer? Nee, ze worden juist steeds slimmer en daarom gedragen ze zich zo”. Zolang de universiteit iedere student een onderzoeksopleiding biedt, ongeacht hun eigen oogmerken of behoeften, zal hun motivatie en doelgerichtheid gering blijven. Lissabondoelstellingen zullen dan een illusie blijven, stelt Wagenaar.
Beiden bepleitten daarom een wo dat hybride vormen durft aan te nemen: combinaties van onderwijs, onderzoek en dienstverlening waarin studenten actief kunnen participeren, ook met hbo-collega’s. Als de universiteiten daarbij het geven van goed onderwijs niet even hoog waarderen als onderzoeksloopbanen zijn ze zelf oorzaak van gering succes en rendement op dit vlak.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK