CHN: geen fraude met Russen

Nieuws | de redactie
15 februari 2006 |

De CHN in Leeuwarden heeft geen ‘hbo-fraude’ gepleegd bij de inschrijving van groepen studenten uit Moskou. De bestuursrechter spreekt de hogeschool daarom vrij van de terugbetaling van ruim 8 ton € aan OCW. Het ministerie overweegt hoger beroep. De studenten van de aan de CHN gelieerde Plekhanov Academy of Economics verrichtten verschillende onderwijsprestaties gedurende hun inschrijving, maar verbleven niet regelmatig in Leeuwarden. CHN-voorzitter Bert Vroon zegt hierover tegen ScienceGuide: “Dit is een klinkende overwinning voor ons. De argumenten die tegen de CHN werden gebruikt zijn niet steekhoudend gebleken. Zo zouden wij geen erkende nevenvestiging in Moskou hebben. Maar zoiets is toch helemaal niet nodig om stages en afstudeerprojecten in het buitenland te bieden aan studenten? Intussen heeft deze kwestie wel onze relatie met de Plekhanov in Moskou ondermijnd, terwijl daar nu achteraf geen enkele aanleiding blijkt te zijn geweest. Dat noemen we dan internationalisering in dit land.”

De commissie-Schutte was ook negatief over de inschrijving van Indonesische studenten die deelcertificaten haalden, terwijl zij niet van plan zouden zijn geweest hun diploma te halen. De rechter vond deze argumentatie voor terugvordering niet steekhoudend. Dit was ook al het geval bij de hogeschool ArteZ, die om eenzelfde reden de aanslag vanuit OCW ingetrokken zag in de beroepsprocedure, zoals ScienceGuide eerder al berichtte. Vroon meldt hierover: “Wij hebben die ArteZ-case dan ook bij de rechter naar voren gebracht. De rechtbank wees er op, dat de hogescholen een vrijheid van inrichting van hun onderwijs hebben, binnen de eisen van de kwaliteitsborging en eindtermen van het hbo. Aangezien wij hier een speciaal programma hadden ontworpen voor de Oosterse hospitality was dat door de onderwijs- en examencommissie beoordeeld en goedgekeurd. De argumentatie van OCW kon daar niets aan veranderen.”

Collegevoorzitter Vroon stelt daarbij nog een punt aan de orde. “Ik wil er graag ook ten principale iets over zeggen. Wat ik zo jammer vind, is dat deze ‘fraudezaak’ nu al ruim 3 jaar loopt en twee partijen met een gezamenlijk belang daarbij betrokken zijn: OCW en het hbo. Men had over de multi-interpretabele regels van OCW toch om de tafel kunnen gaan zitten en met elkaar de zaak tot een conclusie voeren. Ik heb het dan niet over de onmiskenbare fraude-aspecten. Maar OCW heeft vanaf het begin deze kwestie als een probleem van de hogescholen aangemerkt en het bij ons gelegd. Daarbij ging het alleen maar om procedures en kregen wij last van verdachtmakingen. In dat opzicht beschouw ik vandaag als een morele overwinning. Ik hoop echt dat we nu niet ook nog de weg langs de Raad van State moeten gaan. Het heeft met de inhoud of de kwaliteit van het onderwijs allemaal niets van doen. Ik hoop werkelijk dat én OCW én het hbo dit dossier van de ‘fraude’ nu samen kunnen sluiten.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK