Conflict in UvA barst open

Nieuws | de redactie
27 februari 2006 |

De studentenraad van de UvA gaat naar de rechter om het benoemingsbesluit van de nieuwe collegevoorzitter, Karel van der Toorn, te doen vernietigen. Anders dan de Raden van Toezicht van HvA en UvA stellen zouden de medezeggenschapsorganen feitelijk gepasseerd zijn. Ook de instituutsdirecties, decanen en ondernemingsraad gaven al aan de aanpak van de toezichtsraden allerminst te waarderen. Mr. Erik de Groot is door de studentenraad gevraagd de juridische stappen in gang te zetten. Hij meldde aan ScienceGuide, dat het hem duidelijk is geworden dat de RvT’s gepoogd hebben de benoeming buiten de interne overlegorganen om te laten lopen uit angst voor het lekken van de mogelijk omstreden benoeming van Van der Toorn. De Raad van Toezicht had het bericht over de benoeming van Van der Toorn al aan de media doorgegeven voordat de Centrale Studentenraad was gehoord. De Groot: “Dat kán natuurlijk niet. Na het uitbrengen van het persbericht met hun besluit hebben de raden de studenten en anderen achteraf nog wel gehoord, maar dat kon geen enkele betekenis meer hebben. Men was volstrekt en welbewust overvallen.” De studenten spreken van “een nieuw dieptepunt” in de onderlinge verstandhoudingen binnen de UvA.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK