‘InHolland-baas Jos doet beloften tot beterschap’

Nieuws | de redactie
13 februari 2006 |

Jos Elbers van InHolland ging in debat met zijn studenten in Diemen. Hun vragen, kritische suggesties en eisen konden zij op hem afvuren. ScienceGuide vroeg de gespreksleider, student Oliver van Loo, om een reflectie achteraf op de discussie. “Elbers is een wijs man en biedt de studenten tijdens de discussie aan om deel te nemen aan het proces van de ‘verbeterbarometer’. Hulde! Nu nog die 41 duizend studenten uitleggen dat er een meter is die alles meet, behalve trouwens de tevredenheid over de onderwijskwaliteit,” vertelt hij onder meer. Vanavond kunt u zelf met Elbers in debat, want hij treedt op met onder meer Mark Rutte en SP-Kamerlid Fenna Vergeer bij InHolland Haarlem.

Dinsdag 7 februari is Jos Elbers, de inspiratievolle baas der InHolland, het debat aangegaan met studenten en medewerkers van de grootste gedecentraliseerde Hogeschool van Nederland. Ik mocht dat debat leiden en had ScienceGuide beloofd mijn indrukken en conclusies daarna nog eens te overdenken en te publiceren. Het was tijd voor een openlijk debat, na negatieve onderzoeken en uitspraken van politici, studenten en medewerkers, volgens de vele aanwezigen en direct betrokkenen dan ook hard nodig. Heeft het debat een positief resultaat geboekt heeft of was het wéér een abstract optreden, waarin de beste acteurs hun best door de auditie komen?

De inzet van Elbers was hard: “Ik heb het niet zo op vakbonden, maar zie studenten liever deelnemen aan de formele inspraakorganen”. Een fraaie inzet naar mijn mening, aangezien de kwaliteit van medezeggenschap en studentactivisme binnen het HBO in Nederland schrijnend is. Ook op InHolland. De imposante Collegevoorzitter kan zich de luxe waarin hij formele raden verkiest boven een actieve studentvakbond simpelweg niet veroorloven, gezien de erbarmelijke status van de medezeggenschap op verschillende schools bij de instelling. Dit is echter ook de verantwoordelijkheid van de student en dat wordt gestaafd door succesvolle concepten zoals bijvoorbeeld op de Hogeschool Utrecht. Het lijkt mij daarom van belang om één van de weinige, zoniet enige actieve organisatie (Sst) liefdevol een hart onder de riem te steken en met een schouderklopje te zeggen: “bravo, ga zo door”, en “wat heb je van me nodig”, in plaats van het budget van deze LSVb-lidbond te halveren.

Verbeterbarometer

De verbeterbarometer, “dat is de digitale propagandamachine van InHolland”, vertelde een student me voordat het debat begon. Mijn eerste gedachten gingen uit naar de transparantie van dit systeem dat transparantie zou moeten verzorgen. Wie meten de resultaten? Wie controleert dit? De officiële website van InHolland gaf aan dat het MT deze metingen verzorgde en controleerde. Volgens Elbers zijn hier ook anderen bij betrokken. Nee, geen studenten, want die nemen alleen deel als participanten en hebben als ‘klant die centraal staat’ blijkbaar geen invloed of waardevolle mening over de gang van zaken. Maar Elbers is een wijs man en biedt de studenten tijdens de discussie aan om deel te nemen aan het proces van de barometer. Hulde! Nu nog die 41 duizend studenten uitleggen dat er een meter is die alles meet, behalve trouwens de tevredenheid over de onderwijskwaliteit.

Studie- Loopbaanbegeleiding

Iets minder romantisch dan InHolland propageert in haar voorlichtingsprogramma is de Studie Loopbaan Begeleiding. De site kopt met 10 uur Persoonlijke begeleiding! Coaching! Zelfs grote baas Elbers is hierover even geschokt. Bijgekomen van de harde realiteit belooft hij op dat punt “significante verbetering”, namelijk van 3 uur naar minstens 8 uur aan het eind van het jaar. Waar zowel de studenten, medewerkers als Elbers wél over te spreken zijn is de kans van de InHolland student op de arbeidsmarkt. Elbers en InHolland hebben een groot (internationaal) netwerk in het bedrijfsleven, waar de studenten van profiteren. Elbers knapt op en staat weer even te stralen in het debat: dít is nu een item waarop InHolland ongetwijfeld koploper is vergeleken met de contacten van andere instellingen. Wie denkt dat de processen op gang kwamen door enkel studenten heeft het mis. In de catacomben van studentencafé De Kooi waren ook docenten en medewerkers ruim vertegenwoordigd, maar vooral stil aanwezig.

Oliver van Loo


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK