Petje af voor de Pabo’s

Nieuws | de redactie
15 februari 2006 |

We zijn als pabo’s blij met de opmerkingen van Karel Dittrich en zijn compliment dat er binnen pabo’s hard gewerkt wordt aan de verdere versterking van de kwaliteit. Een positieve reactie op een belangrijk moment. Immers, de landelijke pers heeft zich recent ongenuanceerd uitgelaten over de pabo’s. Feiten en meningen waren daarin voor de niet goed ingewijde lezer onlosmakelijk verward en opleiders en studenten voelden zich hierdoor geschoffeerd. Zeker ook omdat onderzoek van het SCP eind december 2004 heeft aangetoond dat ouders in grote meerderheid tevreden zijn over de basisschool, en de ‘mensen voor de klas’

Het is goed dat Dittrich de vinger op de pijnlijke plek legt. We worden als pabo’s overladen met eisen en taken en elk knelpunt in de samenleving vraagt om aandacht binnen de opleiding. Vervolgens krijgen we het verwijt dat er te weinig diepgang is. Om aan die overladenheid een einde te maken en meer diepgang te creëren is door de pabo’s een actieplan opgesteld. Met vele partijen is daarover de dialoog gestart. Met SLO, Ruud de Moorcentrum, CITO en vele vakverenigingen wordt gesproken over de keuzes die gemaakt moeten worden over de basiskwalificaties en uitstroomdifferentiaties. De ontwikkelingen binnen en wensen van het scholeneveld spelen hierbij een belangrijke rol.

Ik zie veel vitaliteit bij de pabo’s. Er wordt hard gewerkt en we zien de komende accreditatie met vertrouwen tegemoet. Alle Pabo’s zijn al met verbeteringen gestart en de voorbereidingen op de accreditatie zijn in volle gang. De pabo’s zijn een bloeiende sector in het HBO. We hebben meer dan 35000 studenten. Jonge mensen die graag met kinderen willen werken. We hebben deze aankomende leraren straks hard nodig als de tekorten weer gaan toenemen na 2007. Laten we zuinig op ze zijn.

Frank Rokebrand
voorzitter landelijk overleg lerarenopleidingen basisonderwijs


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK