Tip 5 2004

Nieuws | de redactie
17 februari 2006 |

Helemaal bovenaan prijkt Mark Rutte. Velen vinden hem nu al rijp voor de top 10, anderen vonden dat wel wat voorbarig. Maar zijn stijl, belangstelling, slimheid en politiek gewicht deden OCW en het HO opveren. Zoals Loek Hermans bij zin aantreden een verademing gevonden werd vergeleken met zijn voorganger Ritzen, zo waren ook Rutte’s wittebroodsweken ongeremd positief. Nu dankzij de sfeer die Nijs had geschapen in Den Haag, het ministerie van OCW en het veld. Zou blijken dat Rutte meer kan dan Hermans uiteindelijk waarmaakte, mag een plaats hoog in de top 10 2005 verwacht worden. “Wacht op onze daden”, zei liberale aartsvader Thorbecke immers.

 

Tweede tip is de medievist professor Frits van Oostrom. Wie van serieuze boeken over middelnederlandse letterkunde bekroonde bestsellers weet te maken, moet als nieuwe president van de KNAW ook weten te verrassen. Eindelijk een topman in de kennissector die kan schijven, zo iemand werd sinds de vroege dood van Jan Karel Gevers node gemist.

 

Derde tip: professor Ad Wisman. Binnenkort wordt hij collegevoorzitter van de HKU, een hogeschool waarin hij de faculteit Kunst en Techniek tot een toonaangevend centrum van artistiek-technologische innovatie en kwaliteit maakte. Als ‘Dritte im Bunde’ in het nieuwe Utrechtse cluster samen met Van Rooy en Bonhof kon hij de toekomstige ontwikkeling van het hoger onderwijs wel eens dieper gaan beïnvloeden dan welke voorzitter van een kleine instelling ook. Anderen praten vooral veel over selectie, maar kunsthogescholen praktiseren dat al decennia, bijvoorbeeld.

 

Op vier staat Bas Jacobs. Deze econoom van de UvA en het CPB is al enkele jaren bezig de studiefinanciering en de bekostiging van het HO te analyseren. Zijn publicaties en adviezen hebben al in de formatie 2003 hun effect gehad en met Rick van der Ploeg heeft hij informeel veel invloed gehad op Wouter Bos’ opvattingen en de nieuwe lijn van de PvdA in de Kamer. Nu Rutte de voorstellen op dit terrein van het kabinet voorbereidt, kon Jacobs’variant van een sociaal leenstelsel verder reiken dan menigeen denkt. Zeker als het Zalms tekort ook nog helpt reduceren.

 

De vijfde tip is de voorzitter van een regionale hogeschool: de Zeeuwse CvB’er Jan Bart Mandos. Maar die moest toch bijna 12 miljoen €  ‘fraude’ terugstorten en zou ongeveer failliet gaan? Precies. Hou in de gaten hoe zijn Hogeschool Zeeland het luctor et emergo lukken gaat, onder meer door een drastische herprogrammering van het onderwijs en de Roosevelt Academie. Dat Mandos vice-voorzitter is van het CDA, met achter hem ook nog zulke top-netwerkers als Hans Adriaansens en RvT-voorzitter Nel Ginjaar, kan daarbij natuurlijk geen kwaad. Schutte ne Rutte zijn gewaarschuwd.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK