Tip 5 voor 2003

Nieuws | de redactie
17 februari 2006 |

Ze zijn nog niet zozeer een sleutelfiguur dat een plaats in de Top 10 voor de hand ligt, maar kenners tippen hen wel voor een opmerkelijke rol in het hoger onderwijs en een toekomstige plek in de Top 10.

 

Als eerste verdient het duo Philippe Busquin en Viviane Reading vermelding. Van verschillende kanten wordt de impact van de Europese ambities en programma’s meer onderstreept dan ooit tevoren in het hoger onderwijs. De twee Brusselse commissarissen wordt daarbij een grote persoonlijke inzet en zelfs visie toegeschreven. Met een Nederlands voorzitterschap vanaf 1 juli 2004 kan hun invloed op het hoger onderwijs en onderzoek in ons land alleen maar toenemen.

http://trendchart.cordis.lu/AboutUs/intro.html?fuseaction=About

 

Zit er in de Top 10 dit jaar geen enkel Kamerlid, een oud-Kamerlid wordt regelmatig getipt. Gert Schutte zit de commissie voor die de fraudezaak moet uitspitten en een soort siddering is te merken als sommigen zich voorstellen hoe de leidsman van het GPV normen van integriteit en verantwoordelijkheid voor zuinige omgang met publieke middelen zal formuleren, definiëren en toepassen op de bekostiging van het ho en bve. De Overheid draagt het zwaard niet tevergeefs, zo weet hij uit Romeinen 13.

http://www.minocw.nl/brief2k/2003/doc/31230a.PDF

 

Al eerder zijn topmensen van het ministerie van EZ op de tiplijst bij de ScienceGuide Top 10 voorgekomen. De ho-sector en EZ houden elkaar in de gaten en zo komt het duo minister Laurens Jan Brinkhort en DG-Innovatie Roel Bemer in deze tip 5. Zij willen er flink tegenaan. “Nederland wil binnen Europa voorop blijven lopen en is bereid daartoe drastische maatregelen te nemen. EZ coördineert de nationale uitwerking en uitvoering van de Europese ambities,” zo stelt Bemer. ‘Lissabon, here we come’ dus.

http://www.regering.nl/bewindslieden/kabinet/ministers/minbrinkhorstvv.jsp?ComponentID=17457 &SourcePageID=17450 

 

http://www.ez.nl/default_volg.asp?pagina=dginnovatie

 

Wim Noomen wordt de getipt omdat hij in de woorden van een collega-CvB’er “zonder veel rumoer” een fusie tussen de VU en hogeschool Windesheim realiseert. En aangezien zijn collega van die hogeschool in het bestuur van de HBO-raad zit is de impact van die koers wellicht groter dan menigeen denkt. Ze zijn samen ook al bezig met hoger onderwijs in Flevoland vorm te geven. Haalt de VU straks de Amsterdamse rivaal UvA nog in?

http://www.vu-windesheim.nl/

 

3 juni vond hij het op ScienceGuide een goed idee dat de studenten een plaats kregen in het Innovatieplatform. “We moeten daar alsjeblieft geen blauwe-pakken-circuit van maken, omdat de innovatie van een nieuwe generatie moet komen.” Het liefst zag de voorzitter van Nederland Kennisland “een kleine Gideonsbende” van “wat jonge honden” optreden. Het leek premier Balkenende het perfecte profiel voor zijn nieuwe secretaris van dat platform, want die Gideonsbepleiter, Frans Nauta, gaf hij die functie. Zijn dagboek op ScienceGuide, Hotspot Helsinki, verhaalde van zijn inspiratie en aanpak. Gaat het de Finland-fan en WiFi-gek met wat jonge honden lukken of winnen de schoothondjes het? De kans die Balkenende en Nauta krijgen om een sense of urgency te scheppen en constructief te benutten maakt een plek in deze tip 5 logisch.

 

     

 

 

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK