Directeur HES stapt over naar AVRO

Nieuws | de redactie
8 maart 2006 |

Directeur Willemijn Maas verlaat de HES na krap een jaar en wordt de nieuwe algemeen directeur van de Avro. Maas was het afgelopen jaar verantwoordelijk voor de fusie tussen HES en de Economie-opleidingen van de HvA. Maar van een stabiele situatie is daar nog geen sprake. Veel voormalige HES-medewerkers hebben zich hevig verzet tegen deze fusie. En nog steeds zien ze het nut er niet van in. “Natuurlijk heb ik me afgevraagd of dit een juist moment was om te vertrekken. Eigenlijk kwam dit aanbod te vroeg,” reageert Maas. “Uiteindelijk maak je een optelsom en besloot ik te vertrekken.”

Ze is met kerst benaderd en half februari werd duidelijk dat de Avro graag met haar in zee wilde gaan. Vooral de ervaringen van Maas in het begeleiden van de fusie en haar directeurschap van de Johan Cruyff University gaven voor de Avro de doorslag. Maas beaamt dat de HES nog een lange weg te gaan heeft. “Natuurlijk. Je kan er op verschillende manieren naar kijken: er is nog een hoop te doen, maar er is ook al een hoop gedaan. De eerste stappen zijn gezet. Ik laat mensen achter, die zich midden in het vernieuwingsproces bevinden.”

Maas’ grootste zorg wat betreft de toekomst van de HES is het gebrek aan vertrouwen bij de ‘oud’-HES- medewerkers. “Wederzijds respect is belangrijk en ik hoop dat het HES-personeel van beide locaties naar elkaar zal luisteren. Zonder dat de ene groep zich boven de andere plaatst.” Maas denkt niet dat de groep die zich tegen de fusie verzet heeft, de vlag uithangt nu ze vertrekt.   “Ik denk eerder dat de mensen boos of teleurgesteld zullen zijn, omdat ik snel vertrek.”

Op de vraag of de HvA, waar de ene na de andere directeur vertrekt, te vergelijken is met de complexe organisatie van de Avro, reageert ze  diplomatiek: “Ik weet dat niet. Feit is dat zowel het onderwijs als de publieke omroep instellingen zijn die zich op de grens van het publieke en private begeven. En het zijn beiden organisaties waar sprake is van dynamiek.”

Bron: Havana


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK