Schutte-vorderingen op de helling

Nieuws | de redactie
28 maart 2006 |

Onderwijsinstellingen die bezwaar maken tegen de terugvordering door staatssecretaris Rutte van ‘onterecht verkregen bekostiging’ tussen 1996 en 2002 lijken opnieuw aan het langste eind te trekken. De rechtbank van Breda heeft in een bezwaar van ROC West-Brabant bepaald dat het ministerie na de toekenning van de subsidie maar één jaar de tijd had om correcties toe te passen, zo meldt Avans- magazine Punt. Daarna is de bekostiging onherroepelijk geworden. In augustus 2005 verklaarde de rechtbank van Leeuwarden in een bezwaar van de CHN de onderbouwing van een groot deel van de claims al ongegrond op inhoudelijke gronden. De staatssecretaris is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Nu komt daar een voor OCW ongunstige uitspraak op procedurele gronden bij. Als het vonnis van Breda in hoger beroep standhoudt, is de juridische positie van het ministerie in deze geruchtmakende zaak als bijkans verloren te beschouwen. In totaal beoogde de overheid zo’n € 100 miljoen terug te vorderen op grond van adviezen van de commissie Schutte, die onregelmatigheden in de bekostiging van het hoger onderwijs en het beroepsonderwijs onderzocht. Een klein deel van de claims is inmiddels terugbetaald door instellingen, maar vele van hen hebben hiertegen bezwaar aangetekend. Onder hen met name de HvA en Avans, samen goed voor bijna de helft van het terug te vorderen bedrag.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK