Sharia geanalyseerd

Nieuws | de redactie
1 maart 2006 |

Het Leidse Van Vollenhoven Instituut heeft de relaties tussen het nationale recht en de Sharia onderzocht voor de WRR. ‘Zo’n overkoepelende vergelijkende analyse als wij hebben gedaan is er nog niet. Hoewel ik van onderzoekers in Amerika heb begrepen dat ze er ook mee bezig zijn. Het zou ook eigenlijk vreemd zijn om het níet te doen,’ stelt prof. Jan Michiel Otto, directeur van het instituut. Dit levert veel materiaal op voor de discussie en doordenking in eigen land en in West Europa als geheel. ‘Wat wij in het westen vaak over het hoofd zien zijn de interne mechanismen om het proces beheersbaar te houden, ook om te zorgen dat er niet al te kwistig met harde straffen wordt omgesprongen. Martin Lau, van de School of African and Oriental Studies in Londen, schrijft over Sharia-rechtspraak in Pakistan, dat er bewust op is aangestuurd dat een heel deel van het strafrecht niet tot tenuitvoerlegging zou leiden. Er is nog nooit iemand gestenigd en er is nog nooit een hand afgehakt. Juist die interne mechanismen die ervoor zorgen dat die straffen niet worden uitgevoerd zijn voor ons interessant,’ Zie de uitvoerige beschouwing over dit onderwerp op de speciale Dossiers-pagina gewijd aan de Islamdiscussies in het hoger onderwijs.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK