Studentenbond blaast medezeggenschap nieuw leven in

Nieuws | de redactie
22 maart 2006 |

Eind 2004 werd student werktuigbouwkunde Tom Vroemen voorzitter van een naar eigen zeggen ‘ingekakte’ opleidingscommissie aan de Hogeschool Zuyd. Uit onvrede over de problemen die hij daar tegenkwam en met veel steun vanuit de organisatie en de andere opleidingscommissies heeft hij deze week met medestudent Bart Willems de eLSU, de Limburgse Studenten Unie, opgericht. Voor de hogeschool “komen wij als geroepen”, vertellen zij daarom.

“In de opleidingscommissie kwamen we een aantal problemen tegen waarvan we merkten dat we die als adviescollege niet effectief konden aanpakken. Het ging daarbij onder meer om roostertechnische problemen, maar ook om de reproductie van materialen: het reproductiebedrijf van de hogeschool weigerde de dictaten van sommige docenten te drukken, waardoor studenten die allemaal zelf moesten printen. Door samen te werken met andere opleidingscommissies en medezeggenschapsraden hebben we deze problemen centraal kunnen aankaarten. Opleidingscommissies en medezeggenschapsraden hebben elkaar nodig: medezeggenschapsraden kunnen meer bereiken, maar zij zien vaak niet de problemen die op de werkvloer spelen. Opleidingscommissies zien die weer wel.

Begin 2005 heb ik alle opleidingscommissies van de Hogeschool Zuyd bij elkaar geroepen om te vragen of zij dergelijke problemen ook tegenkwamen op hun eigen opleiding. Er bleek enorm veel enthousiasme te zijn om zaken beter aan te pakken en daaruit is het samenwerkingsverband van opleidingscommissies ontstaan.

Als samenwerkingsverband hebben we ons bewezen. Zo hebben we tussenbij de verschillende opleidingenopleiding Gezondheidszorg een oplossing bereikt voor de inefficiënte boekingen van collegezalen die nogal eens voorkwamen: een groep  met 4 studenten werd soms in een zaal voor 60 studenten ingeroosterd, terwijl een andere groep van 40 studenten het met een zaal voor 30 studenten moest doen. Ook hebben we met succes aangekaart dat de kluisjes in het studielandschap maar 2 uur geldig waren. Dat was gewoon niet praktisch, want veel studenten studeren langer dan 2 uur in het studielandschap. Het samenwerkingsverband was ook heel nuttig voor het uitwisselen van informatie tussen opleidingscommissies, en het kracht bijzetten van opleidingscommissies waar nodig.

Ondertussen sloten zich steeds meer opleidingscommissies aan bij het samenwerkingsverband. De agenda’s van de vergaderingen rezen daardoor zozeer de pan uit, dat effectief vergaderen niet meer mogelijk bleek. Samen met Bart en een paar anderen ben ik mij toen gaan oriënteren op manieren om efficiëntop efficiet te werken. Ik ben toen langs geweest bij de LSVb, en die stimuleerden me toen om een vakbond op te richten in Limburg. Limburg hadheeft namelijk nog geen studentenbond voor hogescholen

De Hogeschool Zuyd is ontzettend enthousiast over ons idee. Ze erkennen dat er communicatie vanuit de studenten nodig is om bepaalde problemen op te lossen. Wij komen daarom als geroepen. Door onzeons goede contacten kunnen wij de pijnpunten inbrengen, waardoor direct spijkers met koppen geslagen kunnen worden.

Wij zullen ons vooral op hogescholen in Limburg richten. Op de Universiteit Maastricht heb je namelijk NSEM, een andere lidbond van de LSVb. Ik verwacht niet dat we alle functies zullen gaan vervullen die anderegrote bonden als de VSSD in Delft  vervullen. Een kamerbureau hoeven wij niet zo nodig op te richten, want in Limburg wonen de meeste studenten toch bij hun ouders. Zo zijn er bijvoorbeeld in Heerlen kamers zat. Maar ja, daar gaanwil toch niet zoveel studentengeen student wonen, dus een kamerbureau oprichten heeft dan weinig zin”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK