Vrouwen in WO blijven witte raaf

Nieuws | de redactie
6 maart 2006 |

8 maart, Internationale Vrouwendag, komt het project ‘Participatie van Vrouwen als Prioriteit voor Wetenschap’ met de cijfers over de vertegenwoordiging van vrouwen op bestuurlijke posities binnen de Nederlandse universiteiten. De uitkomsten: ten opzichte van 2005 zijn er per saldo evenveel vrouwen in de Colleges van Bestuur en evenveel vrouwelijke decanen. Het aantal vrouwelijke directeuren van onderzoeksinstituten is zelfs gedaald naar 3 op de 110. Van de 259 bestuurlijke posten aan de universiteiten zijn er maar 14 bezet door vrouwen, dat is net 5,5 procent.

Dit jaar verschijnt ook: ‘Halen we Lissabon?’ Hoeveel vrouwelijke hoogleraren zouden er op voltijdsposities benoemd moeten worden om in 2010 de in het Lissabon akkoord afgesproken Europese norm van 25% vrouwelijke hoogleraren te halen? Bij gelijkblijvend personeelsbestand moeten er in krap vier jaar 390 vrouwen als hoogleraar benoemd worden. Minister Van der Hoeven heeft in de notitie ‘Onderzoekstalent op waarde geschat’ (2005) de Nederlandse ambitie op 15% vrouwelijke hoogleraren in 2010 gesteld. Maar ook het halen van die veel lagere norm betekent dat er in de komende jaren 143 fulltime hoogleraarsposities door vrouwen moeten worden bezet. Het percentage vrouwelijke hoogleraren stijgt langzaam, met ongeveer een procent per jaar. Die stijging is te gering om ook maar in de buurt van de gestelde normen te komen.

In Participatie als Prioriteit zijn vertegenwoordigd: OCW, NWO, VSNU, VU/Windesheim, EUR, het IIAV, het Landelijk Netwerk van Vrouwelijke Hoogleraren en Gaia, Netwerk van Vrouwen in de Aardwetenschappen. Geleid vanuit het Centrum voor Gender en Diversiteit van de Universiteit Maastricht, wil dit consortium in de komende jaren de deelname aan en doorstroming van vrouwen in de wetenschap door gezamenlijke acties en activiteiten een sterke impuls geven. Deze acties zijn zowel gericht op de vrouwelijke wetenschappers (mentoring, coaching en ambassadeursnetwerken) als op de beleidmakers in de wetenschappelijke instellingen (onderzoek en cultuurbeïnvloeding). Alle informatie over het project vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK