Eiwitomslag beter voor mensheid

Nieuws | de redactie
6 april 2006 |

Als mensen meer plantaardig in plaats van dierlijk eiwit eten, levert dat enorme – en broodnodige – voordelen op. Zo’n ‘eiwitomslag’ komt duurzame energievoorziening, duurzaam watergebruik, de biodiversiteit en de volks- en diergezondheid ten goede. Collectief vegetarisch worden hoeft niet, maar vleesvervangers van goede smaak en kwaliteit moeten ons vlees vaker gaan vervangen.
Dit is de belangrijkste uitkomst van een groot en breed onderzoek naar duurzamere eiwitproductie van negentien economen, consumentenonderzoekers, voedseltechnologen, sociologen, politicologen, psychologen, ecologen en chemici van drie universiteiten. Hun onderzoek heet PROFETAS ( Protein Foods, Environment, Technology And Society) en werd gefinancierd door NWO, STW, LNV en bedrijfsleven. De onderzoekers zijn van de VU, WUR en de UTwente. Hun onderzoeksresultaten staan beschreven in het boek Sustainable Protein Production and Consumption: Pigs or Peas? dat 12 april verschijnt.

Zij vertellen over de productie en consumptie van vlees onder meer:

–            om tot 1 kilo vleeseiwit te komen is afhankelijk van de diersoort en de omstandigheden 3 tot 10 kg plantaardig eiwit nodig;

–             een kilo rundvlees kost 15 m 3 water, een kilo lamsvlees 10 m3, terwijl voor een kilo graan 0,4 tot 3 m 3 water volstaat;

–              75 procent van het beschikbare zoetwater, 35 procent van het beschikbare land en 20 procent van alle energie wordt op dit moment ingezet voor voedselproductie;

–           tussen 1950 en 2000 verdubbelde de wereldbevolking van 2,7 naar 6 miljard mensen, maar de vleesproductie vervijfvoudigde van 45 naar 233 miljard kilo per jaar. In 2050 verwacht de FAO 9 miljard mensen en een vleesproductie rond 450 miljard kilo per jaar.

Novel Protein Foods
De PROFETAS-onderzoekers bepleiten dan ook een ‘eiwitomslag’: we moeten minder vlees gaan eten en onze eiwitbehoefte deels gaan vervullen met zogeheten Novel Protein Foods (NPF’s). Deze NPF’s zijn gebaseerd op plantaardige eiwitten uit bijvoorbeeld erwten of soja. Het is niet zo dat we allemaal vegetarisch moeten gaan eten. Wel is een productieverandering nodig, en vooral een mentaliteitsverandering. Weliswaar zijn in de westerse landen vleesvervangers in opkomst, maar de vleesconsumptie blijft onveranderd hoog. En in industrialiserende landen als China en Brazilië was de vleesconsumptie laag, maar neemt  sterk toe. Om een omslag te bereiken zijn dus trendbreuken op wereldschaal noodzakelijk.

De eiwitomslag heeft veel nevenvoordelen. Een voorzichtige schatting van de onderzoekers is dat er zo veel land zou vrijkomen voor aanplant van biomassa, dat een kwart van de huidige wereldenergieproductie duurzaam gedekt kan worden. En dat zonder aantasting van weidegronden (met extensief geproduceerd vlees) en natuurgebieden zoals tropische regenwouden. De eiwitomslag kan ook helpen om de door dierziekten en crises geplaagde vleeseconomie weer op de rails te krijgen. Ongeveer eenderde van de wereldhandel in vee en vlees wordt momenteel getroffen door uitbraken van ziekten, met miljarden euro‘s schade tot gevolg. Ten slotte zou de omslag een positieve invloed hebben op de volksgezondheid, door de afname van zowel overgewicht als vleesgerelateerde ziekten.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK