Gerti Hesseling benoemd op Koningsberger leerstoel UU

Nieuws | de redactie
26 april 2006 | De Stichting VredesWetenschappen heeft per 1 mei mevrouw prof. dr. G.S.C.M. Hesseling benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Vredesopbouw en de Rechtsstaat’ op de V.J. Koningsberger leerstoel. Hesseling heeft als juriste grote kennis van de problematiek van de rechtsstaat, democratie en goed bestuur en gaf tijdens haar loopbaan blijk van een brede multidisciplinaire belangstelling. Ze is de eerste bekleder van de Koningsberger leerstoel. Deze leerstoel is ingesteld ter nagedachtenis aan de Utrechtse hoogleraar Victor Jacob Koningsberger die tijdens de oorlogsjaren een voorbeeld was voor velen en gold als vertrouwensman voor studenten en het studentenverzet.  

 

Prof. dr. Gerti Hesseling studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde in 1982 aan dezelfde universiteit op het proefschrift ‘Senegal, staatsrechtelijke en politieke ontwikkelingen’. Ze heeft een lange staat van dienst in het juridisch onderzoek binnen de context van, vooral Afrikaanse, ontwikkelingslanden. Hesseling was van 1996-2004 directeur van het Afrika Studiecentrum te Leiden. Zij is daar thans senior onderzoeker en blijft aan het ASC verbonden. Daarnaast is zij voorzitter van de Raad voor het Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van Ontwikkelingssamenwerking (RAWOO). Op 4 mei zal Hesseling een Studium Generale bijeenkomst voorzitten over ‘Bezinning op herdenking’, in het Academiegebouw.

Professor Victor Jacob Koningsberger (1895-1966) was hoogleraar Algemene Plantkunde en directeur van de Hortus Botanicus (1934-1965) aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft zich op 25 november 1940 – als eerste hoogleraar in Nederland – publiekelijk uitgesproken tegen de uitsluiting van Joodse hoogleraren en medewerkers van de Nederlandse universiteiten. Koningsberger heeft van juli 1942 tot december 1943 als gijzelaar gevangen gezeten. Na zijn vrijlating verleende hij onderdak aan ondergedoken studenten en aan geallieerde oorlogsvliegers. Professor Koningsberger was van 1952 tot 1953 rector magnificus van de Universiteit Utrecht.

Met het instellen van de leerstoel wil de Universiteit Utrecht de nagedachtenis eren van professor Victor Jacob Koningsberger. De titel ‘Koningsberger leerstoel’ wordt door de universiteit telkens voor een periode van vijf jaar toegekend aan een gewone of een bijzondere leerstoel die zich beweegt op het vlak van vrede, vrijheid en rechtsstaat. De leerstoel is ondergebracht bij het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten. De hoogleraar wordt benoemd door de Stichting VredesWetenschappen, die zich tot doel stelt een positieve bijdrage te leveren aan de vrede.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK