Samenwerking rond hulp bij psychiatrische handicaps

Nieuws | de redactie
27 april 2006 | De Divisie Psychosociale Rehabilitatie van GGz Groningen en het Lectoraat Rehabilitatie van de  Hanzehogeschool Groningen gaan samen de rehabilitatiehulp verbeteren voor mensen met een psychiatrische handicap. Vandaag bezegelen ze deze samenwerking door het ondertekenen van een convenant. In psychosociale rehabilitatie worden mensen met psychiatrische beperking ondersteund bij een succesvolle maatschappelijke integratie.

Zij moeten net als ieder ander in de samenleving zelf keuzes kunnen maken over bijvoorbeeld de inrichting van hun leven, het opbouwen en onderhouden van relaties met familie, vrienden, buurtgenoten, over vrijetijdsbesteding, studie en werk. Deze ontwikkeling vraagt bijzondere inspanning van organisaties in de zorg, de cliënten zelf, hun vertegenwoordigers en het onderwijs.

De Divisie Psychosociale Rehabilitatie van GGz Groningen en het Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen willen nieuwe kennis op het gebied van rehabilitatie ontwikkelen en de werking ervan onderzoeken. In het convenant spreken beide instanties af nog meer samenwerken om professionals te ondersteunen, het vakmanschap te ontwikkelen én om de kennis rondom rehabilitatie te ontwikkelen.

De hogeschool en GGz Groningen hebben samen al projecten ontwikkeld.  Het project ‘Begeleid Leren’ richt zich op studenten met een psychische handicap. Er zijn inmiddels een aantal zaken ontwikkeld: een website (www.begeleidleren.nl ), brochures ‘Studeren met steun’, een wegwijzer voor studenten in Groningen en een initiatief tot het opzetten van een studentenpoli op de Hanzehogeschool Groningen. Een ander initiatief is het project ‘Ouderrol’. Dit project is bedoeld om ouders met een psychiatrische beperking in de toekomst nog beter te kunnen ondersteunen in het vervullen van de ouderrol. Hiervoor is een behoefteonderzoek gedaan, een methodiek ontwikkeld en wordt een proefproject uitgevoerd. Op 23 november 2006 worden de resultaten gepresenteerd in een symposium over  ouderschap psychiatrische problematiek.

De Divisie Psychosociale Rehabilitatie van GGz Groningen biedt behandeling, rehabilitatie en begeleiding aan mensen met psychische beperkingen. De Divisie wil zorg (laten) bieden die bewezen effectief is. Dit wil zij bereiken door participatie in onderzoeken en het ontwikkelen van nieuwe rehabilitatiemethodieken die cliënten kunnen helpen hun kwaliteit van leven te verbeteren. Tevens is zij gericht op het verspreiden van kennis en kunde aan hulpverleners die werkzaam zijn met mensen met psychische beperkingen.

Het Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen valt onder twee academies: de Academie voor Sociale Studies en de Academie voor Verpleegkunde. Het lectoraat heeft als doel om in wisselwerking met het werkveld (projecten/ontwikkeling), de wetenschap (toegepast onderzoek) en het onderwijs het kennisdomein Rehabilitatie verder tot ontwikkeling te brengen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK