Toptalent strafrecht naar Den Haag

Nieuws | de redactie
5 april 2006 |

Het Grotius Centre for International Legal Studies van de Leidse universiteit in Den Haag heeft een EU- subsidie van 450.000 euro gekregen, een zogenoemde Marie Curiesubsidie. De komende vier jaar worden in Den Haag Summer Schools en Research Training Courses georganiseerd voor jonge talentvolle onderzoekers op het gebied van het internationaal strafrecht. Zij verdiepen zich in de actuele aspecten van dit strafrecht, wisselen kennis uit en bouwen een netwerk op. Deze Summer Schools gaan in op rechtsvragen die van belang zijn voor de actuele rechtspraak: de berechting van genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid. Wanneer heeft de nationale rechter rechtsmacht en wanneer is het Internationaal Strafhof aan zet? In hoeverre zijn staten verplicht mee te werken aan beslissingen van internationaal strafrechtelijke instanties? Hoe worden verschillende nationale rechtstradities door internationale straftribunalen gecombineerd en hoe werkt dat uit in de praktijk?

De Haagse omgeving stelt de onderzoekers in staat om de praktijk van de verschillende internationale hoven en tribunalen te leren kennen. Na de oprichting van het Joegoslavië Tribunaal en het Rwanda Tribunaal begin jaren negentig, trad in 2002 het Statuut van het Internationaal Strafhof in werking, waarin rechten, plichten en bevoegdheden zijn vastgelegd. Inmiddels worden de eerste situaties – in Uganda, Congo en Darfur – conform het statuut onderzocht. En wellicht wordt voormalig President van Liberia Charles Taylor binnenkort onder de vlag van het Speciale Hof voor Sierra Leone in Nederland berecht. De cursussen en trainingen worden gegeven door zowel wetenschappers als praktijkjuristen – uit binnen- en buitenland – om zo brede kennis en ervaring binnen dit jonge rechtsgebied bij elkaar te brengen. Elk jaar kunnen maximaal dertig promotie-onderzoekers uit Europa en daarbuiten, meedoen aan een twee weken durende Top Summer School. In de Research Training Course zijn voor recent gepromoveerde onderzoekers per jaar maximaal twaalf plaatsen beschikbaar. Daarnaast worden twee conferenties georganiseerd om het netwerk tussen deelnemers en experts te onderhouden en verder uit te bouwen. De eerste Top Summer School vindt plaats in juli 2006
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK