CDA wil collegegeld blijven aftoppen

Nieuws | de redactie
8 mei 2006 | De behandeling van de leerrechtvoorstellen komt in een finale fase. Regeringspartij CDA heeft haar eisen tot wijziging concreet vastgelegd en daagt daarmee Mark Rutte uit aan te geven welke bijstellingen vanuit de Kamer voor hem wel of niet acceptabel zijn. Tevens zijn hiermee zowel de coalitiegenoten als met name ook PvdA-leider Wouter Bos voor een tweesprong geplaatst: gaan zij de bewindsman aan een meerderheid helpen of gaan zij hun eigen lijn –zoals Bos bij het HBO-raad congres uiteenzette- met steun van het CDA nader vormgeven? De vier meest wezenlijke voorstellen van het CDA zijn als volgt nader onderbouwd:


1] Het wetsvoorstel gaat uit van halfjaarlijkse leerrechten voor een collegegeldtijdvak van zes aangesloten maanden. Teneinde de administratieve lasten voor instellingen te beperken en de flexibiliteit voor studenten te vergroten, zet een CDA- amendement de halfjaarlijkse leerrechten om in jaarlijkse leerrechten, voor de student af te rekenen in maanden over het tijdvak dat een leerrecht is ingezet. De leerrechtenrekening van de student wordt daarmee afgestemd op het huidige regime voor collegegeld. Er vindt geen teruggave plaats in de maanden juli en augustus. De student die om wat voor reden dan ook zijn inschrijving voor een opleiding bijvoorbeeld na 3 maanden beëindigt, behoudt van het ingezette leerrecht 7 maanden over.

2] Een tweede amendement beoogt de brede inzetbaarheid van het uitlooprecht in de bachelor. Het is onwenselijk dat trage studenten die om hun bachelordiploma te behalen een uitlooprecht inzetten, worden bevoordeeld ten opzichte van snelle en slimme studenten die in staat zijn in dezelfde tijd meer opleidingen te volgen. Het is niet wenselijk dat de laatste groep studenten naast het collegegeld, instellingscollegegeld moet betalen wanneer zij hun uitlooprecht inzetten voor een andere opleiding. Dit amendement maakt de inperking van de inzetbaarheid van het uitlooprecht ongedaan en stemt de inzetbaarheid van een uitlooprecht af op die van een gewoon leerrecht. 

3] Het CDA wil tevens bij amendement bevorderen dat studenten zich bestuurlijk en maatschappelijk verdienstelijk blijven inzetten. Het maakt het daarom mogelijk om vanuit het profileringsfonds van de instelling studenten die zich bestuurlijk en maatschappelijk verdienstelijk maken tussentijds te compenseren in plaats van achteraf. Deze studenten hoeven geen leerrechten en uitlooprechten in te zetten. Tevens beoogt dit amendement de bijzondere omstandigheden waaronder studenten onder het profileringsfonds vallen nader aan te duiden, zodat de genoemde omstandigheden er in ieder geval onder vallen.   

4] Het is wenselijk om pas na een evaluatie, 5 jaar na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel, te bepalen of het gemaximeerd collegegeld tot ten hoogste twee keer het collegegeld nodig blijft. Een laatste amendement beoog derhalve het gemaximeerd collegegeld vooralsnog te handhaven. Wijziging is alleen mogelijk na een koninklijk besluit. De voordracht tot dit koninklijk besluit kan alleen worden gedaan als uit de evaluatie blijkt dat aan het gemaximeerd collegegeld geen behoefte meer is en de Kamer daarmee instemt. In de evaluatie rapporteert de minister over de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk. Het evaluatieverslag zal onder meer aandacht besteden aan het gemaximeerd collegegeld en de mogelijkheden tot vereenvoudiging van de leerrechtensystematiek.  

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK