Een op zeven studenten fraudeert

Nieuws | de redactie
26 mei 2006 | Ruim de helft van de hbo’ers en academici zegt studiefraude in de directe omgeving te hebben meegemaakt. Eén op de zeven geeft ook toe zelf gefraudeerd te hebben. De fraude betreft vooral het inleveren van deels of geheel door anderen gemaakte werkstukken en spieken. Ook komt het voor dat docenten de beoordeling individueel aanpassen. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Studie & Werk dat SEO Economisch onderzoek jaarlijks uitvoert in opdracht van Elsevier.In Studie & Werk is aan ruim 8000 afgestudeerden uit het studiejaar 2003/2004 gevraagd naar fraudegedrag tijdens de opleiding. Ongeveer de helft (51 procent zegt gevallen van studiefraude in de directe omgeving te hebben meegemaakt. Op het hbo (56 procent) komt het aanzienlijk vaker voor dan op de universiteit (42 procent).

Van de studenten die aangeven fraude te hebben meegemaakt, meldt 83 procent geheel of gedeeltelijk overnemen van andermans werk. En 69 procent maakt melding van spieken bij tentamens. Het individueel aanpassen van de beoordeling komt ook nog al eens voor: volgens 18% van de ondervraagden op het hbo en 10 procent op de universiteit.

Gevraagd of afgestudeerden zelf wel eens fraude pleegden, geeft 16 procent dit ruiterlijk toe. Mannen frauderen vaker dan vrouwen, hbo- studenten vaker dan universitaire studenten. Hoogopgeleiden die lage cijfers haalden op hun eindlijst van de middelbare school, pleegden veel vaker bedrog dan scholieren met hogere cijfers. Naarmate de vader hoger is opgeleid, neemt de kans toe dat de kinderen tijdens de studie frauderen. Het opleidingsniveau van de moeder blijkt niet van invloed te zijn, etniciteit en leeftijd evenmin.

De fraude verschilt sterk per opleiding. Op het hbo wordt het meest gefraudeerd door studenten aquatische ecotechnologie en bij de opleidingen tot leraar economie en leraar basisonderwijs. Hbo-studenten accountancy frauderen naar eigen zeggen het minst. Op universitair niveau wordt bij bedrijfskundigen het hoogste percentage studiefraude gerapporteerd. Onderaan de lijst staan sociologen, fiscalisten en juristen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK