Extra’s verdelen Innovatieplatform

Nieuws | de redactie
29 mei 2006 | Wil Nederland aansluiting hervinden met de Europese top van kennislanden, moet de kennisinvesteringsquote zo’n 2,5% - 8-10 miljard per jaar - omhoog. Die lijn van IP-lid Herman Wijffels lijkt het niet te halen, nu zijn rapport leidt tot een verhoging van 3-6 miljard euro. Binnen het IP is teleurstelling en verdeeldheid over deze weinig ambitieuze vertaling van het advies-Wijffels merkbaar, zo blijkt uit signalen naar ScienceGuide. “Herman vertrekt nu naar Washington, en laat een groot gat achter. De conclusies uit zijn advies zijn toch niet echt wat er uit had moeten komen”.

Wijffels had vorig najaar zijn ongeduld met de aanpak van het IP en kabinet al laten blijken in een harde rede bij De Baak. In zijn betoog ‘Vernieuwend Verbinden’ schetste hij toen hoe Nederland de komende jaren met een nieuwe beleidsvisie zijn positie zou kunnen versterken. Desgevraagd waarom deze visie in het huidig beleid onvoldoende uitgekristalliseerd lijkt te zijn, zei hij: “Dat kan ook niet met het volk dat daar zit. Zoiets moet je in een dialoog met de mensen in het veld ontwikkelen, met wie met de praktijk van leven bezig zijn. De weerstand van de oude structuren is groot, wij hangen in dit land krampachtig aan het oude. Nederland is een angstig land geworden, gepreoccupeerd met ‘houden wat we nog hebben’. De politieke leiding bestaat dan ook – begrijpelijk- uit systeembeheerders die dáár mee bezig zijn. De macro-economen die het beleid domineren zijn blind en doof voor de ontwikkelingen en de kansen in de huidige veranderingen op wereldschaal.”

Het rapport-Wijffels en de conclusies daaruit door het IP zien betrokkenen dan ook primair als boodschap aan de opstellers van de verkiezingsprogramma’s van de grote partijen. Ook premier Balkenende zei in zijn interview met ScienceGuide in december al dat hij een fundamenteel debat over de kennisinvesteringsquote wenste. De aanzienlijke budgettaire meevallers van dit voorjaar zouden meer ruimte voor herstel van de KIQ bieden dan het IP durfde berekenen. “Voordeel is wel dat deze extra 3-6 miljard ook door Financiën zijn ondertekend en geaccordeerd. Van die basis voor kennisbeleid kunnen de coalitiepartijen dus in elk geval niet meer terug”, stelt een IP-lid in dat verband.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK