Geen aparte opleiding voor leraren vmbo

Nieuws | de redactie
19 mei 2006 | Er komt geen aparte opleiding van voor leraren vmbo. Minister Van der Hoeven heeft hiertoe besloten op advies van het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs. Diverse partijen in het vmbo hadden de minister verzocht om tot aparte lerarenopleidingen voor het vmbo te komen omdat lesgeven in het vmbo een heel specifieke aanpak vereist.

Maar het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs vindt het belangrijker dat leraren in het vmbo ook in de toekomst de mogelijkheid behouden om les te geven in de onderbouw van havo en vwo (en vice versa). Dit schrijft het Platform in een advies dat hij op 18 mei aan de minister van Onderwijs heeft aangeboden. De minister heeft dit advies overgenomen. In de wet Bekwaamheidseisen in het Onderwijs die in augustus 2006 ingaat, komen dan ook geen aparte bekwaamheidseisen voor het vmbo.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK