Lectoraat richt zich op Daltononderwijs

Nieuws | de redactie
2 mei 2006 | Saxion Hogescholen heeft dr. Piet van der Ploeg benoemd tot lector Daltononderwijs. Van der Ploeg is momenteel Uhd Algemene Pedagogiek aan de UU en houdt zich bezig met verbetering en vernieuwing van de didactiek en het programma van de opleiding Pedagogiek. In het jaar dat de Nederlandse Daltonvereniging 75 jaar bestaat, start de PABO van Saxion in Deventer dit lectoraat. Het Daltononderwijs is in Nederland zeer gewild, zoals blijkt uit de ontwikkeling dat meer dan 10% van de basisscholen een Daltonschool is en dit aantal jaarlijks flink groeit.

Het lectoraat wil het gedachtegoed achter het Daltonconcept een eigentijds jasje geven en verbinden met moderne inzichten in de pedagogiek, de onderwijskunde, de maatschappijwetenschappen, de ontwikkelingspsychologie en de leerpsychologie.

Een tweede onderzoeksgebied betreft het Daltononderwijs in de huidige praktijk van het basis- en voortgezet onderwijs, waarbij men onderzoekt wat er bekend is van de resultaten van Daltononderwijs in vergelijking met andere onderwijspedagogische en didactische richtingen.

Een derde onderzoeksvraag betreft een wetenschappelijke vaststelling van de effectiviteit van het Daltononderwijs. Een vierde doel is de ontwikkeling van nieuwe methodieken en instrumenten voor Daltononderwijs. Nergens op de wereld wordt het Daltonplan op zo’n grote schaal in de praktijk gebracht als in Nederland. Maar de belangstelling voor Daltononderwijs neemt wereldwijd toe en in verschillende landen binnen en buiten Europa is men aan Daltononderwijs begonnen of bestaan aspiraties in die richting. Op het praktische en professionele niveau zijn er verscheidene internationale contacten. Het lectoraat streeft dan als vijfde doel na om een internationaal forum op te richten vanuit Nederland.

Mede vanwege de sterk toenemende belangstelling voor en verbreiding van het Daltononderwijs verdient het adequate en professionele, maar ook wetenschappelijk bijdetijdse en verantwoorde ondersteuning, evaluatie, reflectie en innovatie. Het door een lectoraat en kenniskring op te zetten kenniscentrum, ondersteund door de Nederlandse Daltonvereniging, moet hierin voorzien.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK