55 miljard € voor Europees R&D

Nieuws | de redactie
1 juni 2006 |

In Brussel is een akkoord bereikt over het 7e Kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling (KP7), het op twee na grootste fonds van de EU. Met dit programma, dat loopt van 2007 tot en met 2013, investeert Europa voor € 55 miljard in onderzoek en technologische ontwikkeling.  Een belangrijke rol is er voor samenwerkingsprojecten van kennisinstellingen, universiteiten en bedrijfsleven uit diverse lidstaten. Deze moeten zijn gericht op een aantal thema’s als ICT, energie, gezondheid, nano- technologie, milieu en veiligheid. Hiervoor is ruim € 32 miljard beschikbaar. De Europese Onderzoeksraad zal, vergelijkbaar met NWO,  op basis van een strenge selectie grensverleggend wetenschappelijk onderzoek financieren en gaat met een budget van € 7,4 miljard van start. Daarnaast worden de succesvolle Marie Curie-onderzoeksbeurzen voortgezet met meer aandacht voor onderzoekersloopbanen en publiek-private mobiliteit. Ook zal de EU de ontwikkeling van nieuwe onderzoeksinfrastructuren intensiever gaan ondersteunen. Het akkoord voorziet ook in de bijdrage van de EU aan de bouw van de experimentele kernfusiereactor ITER.

Tevens is bereikt dat 15% van de € 32 miljard voor samenwerkingsprojecten voor het MKB is. Nederland heeft zich nadrukkelijk ingezet voor minder Europese bureaucratie bij de uitvoering van het programma. Nederland heeft bovendien nadruk gelegd op het belang van financiering van door het bedrijfsleven zelf opgestelde onderzoeksagenda’s via ‘Joint Technology Initiatives’ (JTI). Dit is een vorm van publiek-private onderzoekssamenwerking met een leidende rol voor de industrie. De Europese Commissie geeft in de verdere invulling van het 7e Kaderprogramma meer duidelijkheid wanneer en welke JTI’s gestart worden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK