Broeikasgas gemeten

Nieuws | de redactie
22 juni 2006 | Medewerkers van het Centrum voor IsotopenOnderzoek van de RUG gaan op gas- en olieproductieplatform F3 in de Noordzee, op ruim 200 kilometer ten noorden van Den Helder een opstelling installeren voor ongestoorde metingen van verschillende broeikasgassen, waaronder het belangrijkste broeikasgas koolstofdioxide (CO2). Het NAM-platform is daarvoor bijzonder geschikt, omdat door de afgelegen ligging heel goed de achtergrondconcentraties op de Noordzee gemeten kunnen worden, zonder verstorende invloeden.

Ongeveer vijftig jaar geleden is men begonnen met het nauwkeurig meten van de concentratie van CO2 in de lucht. In de loop der jaren is deze concentratie sterk toegenomen, voornamelijk als gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen en het veranderde landgebruik. Toename van CO2 in de atmosfeer kan grote gevolgen hebben voor mens en milieu. Om in kaart te brengen hoeveel CO2 er wordt opgenomen door de kustzeeën van Europa is de EU in 2005 het project CarboOcean gestart.


De toename van CO2 in de atmosfeer is minder hoog dan op basis van de consumptiestatistieken van fossiele brandstoffen kan worden verwacht. Een groot deel van het CO2 dat in de atmosfeer terecht komt, wordt opgeslagen in vegetatie en in oceanen. De specifieke eigenschappen van de opname van CO2 door de oceanen worden op dit moment over de hele wereld onderzocht. Door gelijktijdig CO2 en zuurstofconcentraties in de lucht te meten, kan worden bepaald of CO2 wordt opgenomen of uitgestoten door oceanen of vegetatie.


Het Groningse Centrum voor IsotopenOnderzoek levert een bijdrage aan het CarboOcean- onderzoek door de samenstelling van de atmosfeer te meten. Er werd een plaats gezocht, ver weg van verstorende omstandigheden. NAM heeft daarop haar medewerking aangeboden en gekozen is voor het productieplatform F3, midden in de Noordzee. Het platform is voorzien van alle noodzakelijke voorzieningen om langdurig achtereen te kunnen meten. Ook zal de bemanning van het platform alle medewerking en eventuele assistentie verlenen. Door de luchtinlaat van de meetopstelling zo te kiezen dat bij de meest voorkomende windrichting geen lucht van het platform wordt gemeten, kunnen op deze locatie de achtergrondconcentraties boven de Noordzee gemeten worden.

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK