Bruins: Rutte’s Job Cohen?

Nieuws | de redactie
27 juni 2006 | Het begint in Den Haag te dagen waarom VVD-leider Rutte een relatief onbekende verkeerswethouder naar OCW heeft gepromoveerd. Bruno Bruins heeft in de lokale politiek van de residentie en binnen de VVD in den brede een reputatie die het HO-beleid van Rutte dienstig kan zijn. “Bruins is een heel effectief bestuurder en daarin bovendien opvallend democratisch” onderstreept een HO-kenner uit de Haagse gemeentepolitiek.

Hij viel op door de effectieve en genereuze wijze waarop hij bij grote projecten en voorstellen anderen in de raad ruimte bood om zijn beleid soepel en met breed draagvlak te realiseren. “Hij is beslist geen ideologisch politicus, veel meer een bestuurder die zich wil laten overtuigen. Het is bijvoorbeeld toch wat onterecht, dat hij nu het mikpunt is van grappen over de tramtunnel. Eerder is het zo, dat hij de narigheid die zijn voorganger op zijn bordje kreeg wist op te ruimen en het verkeersbeleid weer op gang kreeg. Ook in dat opzicht was Bruins meer goed bestuurder dan politicus.” Het is daarom te verwachten dat hij Rutte’s plannen als die rond de leerrechten en de Wet HOO op een zelfde wijze zal oppakken en door een constructieve, genereuze houding een relatief snelle behandeling en aanvaarding door het parlement zal pogen te bereiken.

De analogie klinkt dan ook met Job Cohen die onder Ritzen als rust- en consensusbrenger de laatste 10 maanden de plooien in het HO wist glad te strijken. Aangezien in Den Haag ook ‘algemeen bekend’ is, dat Bruins dolgraag burgemeester van de Hofstad zou worden, is een tussenstap naar het HO-beleid historisch gezien ook al niet onaardig. Pijnlijk voor Bruins wordt wel een belangrijk element van zijn werk als wethouder genoemd. Zijn project van sanering van de omvangrijke Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente is vooralsnog mislukt: de goedkeurende accountantsverklaring wordt de gemeente op dit punt onthouden. Er zou van € 114 miljoen uitgaven van rijkssubsidies onvoldoende verantwoording mogelijk zijn vanwege een wanordelijke situatie, die al enkele jaren achtereen opgeruimd heette te worden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK