Digitale studieplanning gesystematiseerd

Nieuws | de redactie
20 juni 2006 | De studenten van de Hanze hogeschool benutten sinds kort en als eersten een Digitale Onderwijs Planner, de DOP, waarmee zij onder meer kunnen intekenen op onderwijs en tentamens. Met behulp van DOP stellen de studenten hun eigen studieprogramma samen in de vorm van een studieovereenkomst (SOK) voor één studiejaar.

Nadat een student via de DOP een studieovereenkomst heeft samengesteld, presenteert hij deze ter goedkeuring aan zijn studieloopbaanbegeleider. De student moet de keuzes die hij heeft gemaakt natuurlijk verantwoorden: dit doet hij in een Persoonlijk OntwikkelingsPlan.

Wanneer de studieloopbaanbegeleider akkoord gaat met de studieovereenkomst, geeft dit de student het recht om het door hem gekozen onderwijs en de bijbehorende tentamens te volgen. Zowel de hogeschool als de student dienen zich aan deze overeenkomst te houden. Het voordeel is dat de student een grote mate vrijheid heeft om zijn eigen studieplan samen te stellen, met keuzes die hij nadrukkelijk moet verantwoorden, en dat de student daarbij rekening leert houden met een realistische studieplanning. In de Digitale Onderwijsplanner zijn naast het onderwijsaanbod binnen de eigen opleiding ook keuzemogelijkheden buiten de opleiding en ook buiten de Hanzehogeschool Groningen te vinden. Met ingang van het studiejaar 2006-2007 neemt het grootste deel van de ruim 20.000 Groningse hogeschoolstudenten deel aan de DOP.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK