Essent betaalt mee aan liberaliseringsonderzoek UvT

Nieuws | de redactie
27 juni 2006 | TILEC, het Tilburg Center for Law and Economics aan de Universiteit van Tilburg sluit deze maand een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Essent NV. Dit energiebedrijf zal in de academische jaren 2006-2007 en 2007-2008 fundamenteel onderzoek van TILEC op het gebied van marktordeningsvraagstukken in netwerksectoren ondersteunen en meerdere onderzoeksopdrachten aan TILEC verstrekken.

De samenwerking met een onderzoeksinstituut als Tilec is voor Essent van belang om het kennis- en expertiseniveau op specialistische onderwerpen te vergroten. Essent beoogt met het opbouwen van een duurzame relatie met gerespecteerde wetenschappers, vakgroepen en hogescholen eveneens een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek in Nederland. Essent is marktleider in de Nederlandse energiemarkt en actief in de gehele energieketen: van productie tot verkoop aan eindverbruikers. Daarnaast opereert Essent ook in Duitsland en Belgie. Essent heeft 2,5 miljoen klanten in de elektriciteitsmarkt en 2 miljoen in de gasmarkt.

TILEC doet onderzoek op het terrein van liberalisering en marktwerking en doet dat vanuit zowel een juridisch als een economisch perspectief. Het instituut is een initiatief van de faculteiten Economie en Rechten van de Universiteit van Tilburg. Het legt zich toe op zowel fundamenteel onderzoek als toegepast- en beleidsonderzoek voor bedrijven, ministeries, toezichthouders en mededingingsautoriteiten. TILEC’s belangrijkste aandachtsgebieden zijn market design en institutionele aspecten van markten (bijvoorbeeld privatisering, liberalisering, publieke aanbesteding), mededingingswetgeving, regulering (bijvoorbeeld in netwerksectoren), corporate governance en financiering.

Met de middelen die Essent ter beschikking stelt, wordt de aanstelling mogelijk van de industrieel econoom Bert Willems. Hij is een expert op het terrein van marktwerking en de regulering van de energiesector, en is tevens actief in de studie van de economische aspecten van klimaatverandering. Bert Willems is verbonden aan het departement Economie van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de UvT. Hij is eveneens verbonden aan het K.U.-Leuven Energie Instituut. Willems is burgerlijk ingenieur mechanica en doctor in de economie. Eerder was hij werkzaam als onderzoeker aan het University of California Energy Institute in Berkeley en aan de Florence School of Regulation.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK