Flexibele toelating werkt gunstig

Nieuws | de redactie
15 juni 2006 | Het experiment om studenten tot het hbo toe te laten die nog niet de vereiste vooropleiding, maar wel de vereiste deskundigheid hebben, lijkt te slagen. Eerste analyses bij Fontys van hun studieprestaties duiden erop dat zij net zo ‘goed studeren’ als hun reguliere collega’s.

Vorig jaar september zijn de eerste 47 kandidaten toegelaten tot het programma. Komend studiejaar mag Fontys maximaal honderd kandidaten selecteren voor deelname aan het experiment. Deze kandidaten doorlopen in de zomermaanden een strenge toelatingsprocedure. Het gaat om personen tussen de 16 en 21 jaar die onvoldoende vooropleiding hebben, maar die wel op een andere manier buitenschools de juiste competenties hebben opgedaan. Zoals mbo-, vwo- of havo-leerlingen die om bepaalde reden nét niet hun eindexamen hebben gehaald, maar wel het niveau hebben. Of leerlingen op het niveau van vwo-5 die tot nu toe niet kunnen overstappen naar het hbo en (enkele zeer getalenteerde) leerlingen met mbo-3 diploma waarvoor er geen vervolgopleiding is in het mbo. Een andere groep bestaat uit personen die door werk, cursussen of door ervaringen in het buitenland het vereiste toelatingsniveau hebben bereikt. Door het stijgende opleidingsniveau kunnen hun perspectieven op de arbeidsmarkt verbeterd worden.

De competenties van deze kandidaten worden twee keer getoetst. Allereerst moet een toelatingstest met goed gevolg worden afgelegd; daarna moet men in een assessment aantonen over voldoende competenties te beschikken voor de beoogde opleiding en voldoende motivatie te hebben. Kandidaten moeten hiervoor onder andere een portfolio (bewijzen) overleggen. Studenten die beide testen met goed gevolg hebben afgelegd, worden toegelaten tot een reguliere hbo-opleiding. In principe is toelating tot alle opleidingen bij Fontys mogelijk met uitzondering van de numerus fixus opleidingen als Journalistiek en Fysiotherapie en de opleidingen met aanvullende toelatingseisen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK