Hoogleraren Radboud laten zich wèl coachen

Nieuws | de redactie
21 juni 2006 | In het artikel Coaching voor hoogleraren stelt Christina Reinhardt dat Duitse hoogleraren niet in de rij staan om cursussen leiding geven te volgen. Maar aan de Radboud Universiteit is de cursus Academisch Leiderschap voor beginnende hoogleraren juist heel populair, zo stelt stafmedewerker Hannelies Linders.“Sinds het voorjaar van 2005 worden alle nieuwe hoogleraren door het College van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen persoonlijk uitgenodigd het seminar Academisch leiderschap te volgen. Het seminar duurt drie dagen. Doel ervan is hoogleraren kort na hun benoeming een inhoudelijke oriëntatie te bieden op de verschillende taakgebieden en verantwoordelijkheden van het hoogleraarschap. Daarbij wordt verband gelegd tussen de positie en de strategische doelen van de universiteit, de primaire processen van onderwijs en onderzoek en beï nvloedingsprocessen binnen de faculteit. Daarnaast komt in de vorm van korte trainingen een aantal vaardigheden en instrumenten aan bod, behorend bij de leidinggevende taken van de hoogleraar. Hoogleraren brengen eigen cases in, variërend van het leiden van vergaderingen tot conflicthantering en het handelen in crisissituaties.

De inhoudelijke thema’s worden behandeld door leden van het College van Bestuur, de secretaris CvB, decanen en hoogleraren. De trainers zijn stafleden van de universiteit.

De respons tot nu toe is 90%. De ervaring tot dusver leert dat hoogleraren wel degelijk bereid zijn tot leren en de eigen praktijken onderling te bespreken en in de trainingen te oefenen. Men waardeert de snelle en uitvoerige introductie in de universiteit, de mogelijkheid tot onderlinge kennismaking en de oefeningen met ‘lastige situaties’. De leergierigheid blijkt ook uit de belangstelling voor de workshop begeleiding van promovendi, die dit jaar is gestart. De aanmelding van promotores en begeleiders is zodanig dat extra workshops moeten worden georganiseerd. Op basis van de positieve ervaringen met het seminar en de workshop worden nu seminars voorbereid voor de onderwijsdirecteuren en voor de directeuren van de 22 onderzoeksinstituten van onze universiteit.

Overigens is coaching natuurlijk ook een goede methode. Aan de Radboud Universiteit wordt als vervolg op het seminar voor hoogleraren de mogelijkheid tot begeleide intervisie geboden. Alle seminar- groepen zijn tot nu toe als intervisiegroep verder gegaan. Van de mogelijkheid tot individuele coaching wordt steeds meer gebruik gemaakt”.

Drs. Hannelies Linders

Opleidingen

Dienst P&O Radboud Universiteit Nijmegen


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK