Instellingsaccreditatie in 2009

Nieuws | de redactie
14 juni 2006 | Vanaf 2009 wil staatssecretaris Rutte accreditatie van het HO op instellingsniveau mogelijk maken. De instellingen drongen hier al langer op aan, vanwege de administratieve lastendruk die het huidige accreditatiesysteem met zich meebrengt. Dit schrijft de bewindsman in een notitie aan de Tweede Kamer. Tegenover ScienceGuide kondigde Rutte al bijstellingen bij accreditering aan.

“Er komt aanvullende regelgeving op één punt: de vermindering van bureaucratie en administratieve lasten rond de processen van kwaliteitszorg en de NVAO- accreditering. De uitkomst van accreditatieprocessen zal meer centraal gesteld worden dan de procesgang zelf naar die uitkomsten.”

Na een gespreksronde met het HO-veld en werkgeversorganisaties heeft OCW geconcludeerd dat het nieuwe systeem “wenselijk en haalbaar” is. Wel blijft ook in een systeem van volledige onderwijsaccreditatie het begrip ‘opleiding’ centraal staan, met name vanwege het belang van stakeholders.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK