Kabinet gevraagd om reactie op ingreep in UU-rede

Nieuws | de redactie
19 juni 2006 | Het onafhankelijk Kamerlid Wilders heeft vragen gesteld aan de ministers Van der Hoeven en Verdonk over de schrapping van enkele passages uit de afscheidsrede van prof. Van der Horst aan de UU. Hij vraagt de bewindslieden onder meer of zij zijn mening delen “dat hier sprake is van een ongepaste aantasting van de academische vrijheid?” Tevens vraagt hij om de eventuele gevolgtrekkingen van het kabinet uit deze zaak: “Welke zijn uw mogelijkheden om deze aantasting van de academische vrijheid te herstellen of te corrigeren, en bent u van plan van deze mogelijkheden gebruik te maken? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?” De volledige vragenlijst vindt u hier.


1. Hebt u kennis genomen van het feit dat de Utrechtse hoogleraar prof. dr. P. W. van der Horst op last van de rector van de Utrechtse universiteit enkele passages uit zijn afscheidsrede heeft moeten schrappen omdat die passages ‘bevolkingsgroepen tegen elkaar zouden opzetten’, en dat Van der Horst ‘onder protest’ is gezwicht?
2. Hoe beoordeelt u deze affaire? Bent u het met mij eens dat hier sprake is van een ongepaste aantasting van de academische vrijheid?
3. Welke zijn uw mogelijkheden om deze aantasting van de academische vrijheid te herstellen of te corrigeren, en bent u van plan van deze mogelijkheden gebruik te maken? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?
4. Deelt u mijn opvatting dat een kritisch en onafhankelijk wetenschapper, verbonden aan een Nederlandse universiteit, vrijuit moet kunnen zeggen dat een bepaalde vorm van jodenhaat niet alleen in de Griekse oudheid en de christelijke middeleeuwen voorkwam, maar ook bij de huidige islam?
5.  Bent u het met mij eens dat er een einde moet komen aan dit soort incidenten, omdat zij duidelijk maken dat een geest van dhimmitude zich vaardig heeft gemaakt over Nederlandse gezagsdragers?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK