Kennissector vormt elite, maar hbo is vrijwel afwezig

Nieuws | de redactie
12 juni 2006 | Lidmaatschap van het Innovatieplatform scoort. De Volkskrant top-200 van de bestuurlijke elite in Nederland laat zien dat wie de kennissector leidt via onder meer het IP een hoge positie wordt toegedacht. Aanstaand SER-voorzitter en IP-lid Alexander Rinnooy Kan heeft alleen Elco Brinkman boven zich. Ook andere leden van het Innovatieplatform gelden als zeer invloedrijk:

Gerard Kleisterlee (Philips) staat op de negende plaats en het zojuist vertrokken IP-lid Herman Wijffels staat op de 32e plaats. Anderen uit het IP komen ook duidelijk voor in de lijst: Frans Leijnse, Douwe Breimer en Peter Nijkamp zelfs als driestar op 94 tot en met 96, Joop Sistermans op 113 en Frans van Vught op 164. Zo concludeert het onderzoek dat het IP het meest invloedrijke orgaan in Nederland is. Raad van State noch SER reiken zo hoog.

Het onderzoek van de Volkskrant richtte zich op de vraag welke bestuurders in Nederland door een combinatie van hoofd- en nevenfuncties het meest effectief invloed kunnen uitoefenen op het regeringsbeleid, bijvoorbeeld door rechtstreekse toegang tot bewindslieden. Binnen de kennissector gooit oud-premier, UAF-voorzitter en UvT-toezichthouder Ruud Lubbers zeer hoge ogen op 6, wellicht dankzij de Lowlands University? Maar ook oud-onderwijsminister Loek Hermans (27) en PvdA-senator Trude Maas (37), president van de Hay Vision Society, gelden als zeer invloedrijk. Maas is de hoogst geplaatste vrouw uit de kennissector.

Onder de bestuurders van HO- instellingen doen vooral Yvonne van Rooy, Paul van der Heijden, Simon Kuipers en Douwe Breimer het zeer goed. Zij zitten alle vier bij de eerste honderd. UU-voorzitter Yvonne van Rooy doet het met een 39e plaats het beste – twee plaatsen boven de kroonprins zelfs. Toch niet vanwege haar nummer 1 plek op de ScienceGuide top 10 van 2004? In zekere zin opmerkelijker is dat UvA-rector Paul van der Heijden een 52e plaats kreeg – als enige rector in de Top-200. Dit heeft onder meer te maken met zijn commissariaten bij ING en Nuon. De Groningse collegevoorzitter Simon Kuipers doet het met een 90e plaats ook goed, onder meer vanwege het bestuur van het Nederlands Forum Wetenschap en Techniek. Douwe Breimer (95) is behalve collegevoorzitter van de Universiteit Leiden lid van het Innovatieplatform. Na hem komen nog andere universitaire collegevoorzitters in het lijstje voor, zoals José van Eijndhoven (Erasmus Universiteit, 135), Hans van Luijk (Technische Universiteit Delft, 136), aanstaand VSNU-praeses Sijbolt Noorda (Universiteit van Amsterdam, 151) en met de rode lantaarn oud-Wereldbank- vice en voormalig minister Jo Ritzen (Universiteit Maastricht, 168).

Koepels en toetsingsorganen blijven belangrijk, getuige NVAO- bestuurslid Ella Vogelaar die zich een 70e plaats verwerft, terwijl BVE-raad voorzitter Margo Vliegenthart op 118 figureert. Daarmee staat zij precies één plaats boven haar WO-collega Ed d’Hondt, die op zijn beurt vlak boven KIVI-Niria voorzitter Jan Dekker staat. De enige hbo-bestuurders die in de top 200 voorkomen zijn Paul van der Heijden (HvA, 52) en HBO- Raad voorzitter Doekle Terpstra (op plaats 154).


2.           Alexander Rinnooy Kan – voorzitter SER, lid Innovatieplatform
6.           Ruud Lubbers – voorzitter Tilburgse universiteit, professor Lowlands University
27.        Loek Hermans – voorzitter MKB, bestuurslid NVAO, oud-minister OCW
32.         Herman Wijffels – oud-voorzitter SER, bestuurder Wereldbank
37.        Trude Maas- de Brouwer – PvdA- senator, president Hay Vision Society
39.        Yvonne van Rooy – collegevoorzitter Universiteit Utrecht, bestuurslid Platform Bèta Techniek
52.         Paul van der Heijden – rector UvA
70.          Ella Vogelaar – bestuurslid NVAO
83.         Ben Verwaayen – topman British Telecom, voorzitter programcommissie VVD
94.       Frans Leijnse – lector Hogeschool Utrecht, oud-voorzitter HBO Raad
95.         Douwe Breimer – collegevoorzitter Universiteit Leiden
96.        Peter Nijkamp – voorzitter NWO
113.      Joop Sistermans – voorzitter AWT
118.       Margo Vliegenthart – voorzitter BVE Raad
119.        Ed d’Hondt – voorzitter VSNU
134.       Jan Dekker – voorzitter KIVI-Niria
135.        José van Eijndhoven
136.       Hans van Luijk, collegevoorzitter TU Delft
151.        Sijbolt Noorda, collegevoorzitter UvA, VSNU-voorzitter vanaf 1-12-2006
154.       Doekle Terpstra , voorzitter HBO Raad
164.        Frans van Vught, adviseur Europese commissie
168.         Jo Ritzen, collegevoorzitter Universiteit Maastricht


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK