Leerrechten niet zonder Studielink mogelijk

Nieuws | de redactie
14 juni 2006 | Voor de feitelijke invoering van leerrechten –en daarmee van de Wet HOO- is door de Kamer een belangrijk obstakel opgeworpen. Zij kan namelijk geen doorgang vinden zolang het gegevensverwerkingsysteem Studielink niet voldoende operationeel is.

Via Studielink zou het studenten mogelijk moeten worden hun leerrechtconsumptie te volgen en te plannen, terwijl het instellingen de mogelijkheid zou geven in- en uitschrijving en de verrekening van leerrechten eenvoudig en correct te onderhouden. De opzet van Studielink kende de voorbije periode enige vertragingen en tegenvallers.

Hogeschool Iselinge is inmiddels als eerste HO-instelling er mee gaan werken en het systeem wordt nu bij een aantal instellingen op deze wijze toegepast. De volledige opzet en de voor invoering van leerrechten vereiste complete ‘uitrol’ zijn echter op zijn vroegst voor de tweede helft van 2006 voorzien, zodat een snelle invoering van de nieuwe bekostigingsopzet voor het HO daardoor knel zou kunnen gaan lopen. De Kamer wil daarom geen risico lopen en maakt deze conditioneel aan het welslagen van de ntwikkeling van Studielink.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK