TNO-onderdelen verhuizen naar Utrecht

Nieuws | de redactie
23 juni 2006 | De business unit Milieu en Leefomgeving en een deel van de business unit Bodem en Water van TNO worden in de eerste helft van 2007 gehuisvest op Science Park Utrecht (De Uithof). TNO is al op de campus aanwezig met een vestiging van TNO Bouw en Ondergrond.

Met de verhuizing sluit TNO sluit nog beter aan op de onderzoeksactiviteiten van de Universiteit Utrecht en krijgt het Science Park Utrecht een extra impuls.

Sterkere samenwerking in de regio

De verplaatsing van de TNO- onderdelen vloeit voort uit de herinrichting van TNO van 15 naar 5 organisatorische eenheden per januari 2005. Alle verwante onderzoeksactiviteiten worden zo dicht mogelijk bij elkaar en bij relevante externe samenwerkingspartners gevestigd. Door de verplaatsing van de business units en ongeveer 100 TNO-medewerkers van Apeldoorn naar Utrecht, bewerkstelligt TNO een betere aansluiting met het fundamenteel onderzoek van de Universiteit Utrecht en andere kennisinstellingen in de regio zoals KNMI, RIVM en het Milieu- en Natuurplanbureau. De aansluiting tussen TNO en deze kennisinstellingen ligt onder meer op de gebieden van milieu en atmosfeer, klimaatverandering, experimenteel milieuonderzoek en milieuanalyse, en veiligheid leefomgeving. Om aan de samenwerking in de regio Utrecht verder invulling te geven wordt de samenwerking tussen UU en TNO in experimenteel onderzoek uitgebreid. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan het opzetten van een Topcentrum voor Klimaat, Milieu en Aarde. Hierin participeren de Universiteit Utrecht, KNMI en TNO.

Science Park Utrecht

De Universiteit Utrecht wil een motor in de regio zijn op het gebied van kennisvalorisatie. De universiteit speelt daarom samen met het UMC Utrecht een actieve rol in de Task Force Innovatie, een regionaal samenwerkingsverband dat via projecten de kennisintensieve economische ontwikkeling in de regio Utrecht stimuleert. Een van de projecten van de Taskforce is het Science Park Utrecht op het terrein van De Uithof. Daarin kunnen (startende) bedrijven en kennisinstellingen zich vestigen, met elkaar samenwerken en kennis uitwisselen. Onlangs opende staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken het Alexander Numangebouw, een verzamelgebouw voor biotech-bedrijven die in de meeste gevallen verbonden zijn aan de universiteit of het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU).
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK