Vergeten gewetens

Nieuws | de redactie
7 juni 2006 | Gebrekkige gewetensontwikkeling blijkt onder delinquente jongeren veel voor te komen en uit zich vaak in gewelddadig en amoreel gedrag. Desondanks krijgt gewetensontwikkeling nauwelijks aandacht op scholen en in jeugdinrichtingen. Dat moet en kan ook veranderen, stellen onderzoekers van het Amsterdamse Centrum voor Kinderstudies aan de VU (ACK-VU), in hun boek Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling. Conceptualisering, diagnostiek en behandeling.

De bundel geeft een overzicht van de mogelijkheden om stoornissen in de gewetensontwikkeling op te sporen en te behandelen – en zo recidive van delinquente jongeren te verminderen.

Happy slapping, groepsaanrandingen door jongeren, pesterijen en bedreiging via e-mail zijn hedendaagse voorbeelden van gebrek aan moreel besef. Instellingen die de jongeren kunnen bijsturen, zoals scholen en behandelinrichtingen, reageren overwegend met repressieve en controlerende maatregelen als geweld of andere onacceptabel gedrag optreedt. De algemene conclusie van de onderzoekers is echter dat daardoor nauwelijks aandacht is voor de ontwikkeling van moreel besef bij jongeren: het geweten lijkt te worden vergeten. Jeugdinrichtingen zouden bestaande programma’s voor sociale vaardigheden dan ook moeten aanvullen met onderdelen die zich richten op het vergroten van inzicht in de gevolgen van het criminele gedrag, en in de situatie van het slachtoffer.

In de bundel komt aan bod welke stoornissen in gewetensontwikkeling er zijn, maar ook hoe gewetensonwikkeling is te meten en welke mogelijkheden verschillende behandelprogramma’s bieden (zoals Glen Mills, Equip, het Sociale Competentiemodel, Functionele Familietherapie). Uit verschillende invalshoeken geeft het boek inzicht in de conceptualisering, de diagnostiek en de behandeling van stoornissen in de morele ontwikkeling. Zowel psychologen, pedagogen en forensische psychiaters, als ook experts op gebied van de Justitiële Jeugdinrichting en ontwikkelingspsychopathologie, geven hun visie op de complexe kwestie. De bundel is een verzameling en verdieping van onderzoeksresultaten die eerder zijn gepresenteerd op het symposium Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling van het ACK-VU.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK