AWT: ‘Verbreed scope innovatiebeleid”

Nieuws | de redactie
10 juli 2006 | De AWT ziet gemiste kansen in het innovatiebeleid. Nu is de ondersteuning vaak gericht op kennisontwikkeling en zoge­naamd ‘precompetitief’ onderzoek. Voorzitter Joop Sistermans: "De trend van ‘Open innovatie’ zet in de toekomst door. Om op deze praktijk in te spelen moet de scope van het innovatiebeleid worden verbreed zodat ook ontwikkelingsactiviteiten en demonstratie- projecten ondersteuning krijgen. Daarbij hoort het stimuleren van samenwerken tussen bedrijven en kennisaanbieders, andere bedrijven, starters, marktonderzoekers, maar ook klanten of gebruikers." De wensen en ideeën van gebruikers inspireren bedrijven om hun producten en processen te innoveren. De overheid kan deze samenwerking stimuleren door beleidsexperimenten te starten voor het vaker en beter inschakelen van gebruikers bij innovatietrajecten. Maar ook door het ondersteunen van openbaar innoverende gebruikersgemeenschappen.Open innovatie vergt beleidsaanpassingen op velerlei terreinen. De AWT doet de volgende aanbevelingen.

·           Promoot en ondersteun zelfstandig ondernemerschap.

·         Versterk het beleid gericht op hot spots en ondersteun de totstandkoming van samenwerking.

·          Versterk kennis en vaardigheden voor samenwerking.

·          Verhoog de kwaliteit van de uitvoeringspraktijk van octrooiverlening.

·          Bewaak de toegang tot kennis voor openbare innovatie.

·         Verduidelijk de relatie tussen intellectueel eigendom en mededingingsbeleid in een wereld van open innovatie.

De trend van Open innovatie is niet nieuw, maar zet wel door. Door de internationale concurrentie voelen bedrijven de druk om het innovatieproces flexibeler, creatiever en efficiënter in te richten. Uit eigen onderzoek, uitgevoerd door EIM, concludeert de AWT dat bijna de helft van de Nederlandse bedrijven de afgelopen jaren op een meer open wijze is gaan inno­veren. Open innovatie bestond altijd al meer bij het MKB, maar neemt nu toe. De AWT analyseert drie innovatiestijlen; door het inkopen van octrooien en licenties (inkopend innoveren), het sluiten van allianties met andere organisaties (collaboratief innoveren), of contacten te leggen met open netwerken van gebruikers (openbaar innoveren).
Het advies Opening van zaken – Beleid voor open innovatie en de EIM-achtergrondstudie Meer open innoveren, alsmede de eerder verschenen essaybundel Open stellingen zijn beschikbaar op www.awt.nl.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK