Blended learning

Nieuws | de redactie
3 juli 2006 | Over het begrip 'blended learning' is al veel geschreven, maar altijd vanuit een specifieke invalshoek. Dat leidt tot verschillende definities van het begrip 'blended learning'. De meest gebruikte definities verwijzen naar de samenvoeging van eLearning en traditionele vormen van onderwijs, maar daarmee is niet duidelijk wat er precies wordt bedoeld.

In dit artikel wordt ingegaan op de definitiekwestie door misverstanden en spraakverwarring in relatie tot het begrip ‘blended learning’ aan de orde te stellen. Aansluitend wordt een voorstel gedaan voor een genuanceerde werkdefinitie, die aanknopingspunten kan bieden voor docenten en ontwikkelaars bij het vormgeven van leerprocessen en het inrichten van leeromgevingen. Lees hier de analyse van Jos Fransen van het lectoraat eLearning van de hogeschool INHOLLAND. Dit artikel verscheen eerder in het blad OnderwijsInnovatie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK