HBO-raad: ‘Trek Leerrecht-wet terug’

Nieuws | de redactie
18 juli 2006 | De hogescholenkoepel wil dat de Eerste Kamer afziet van behandeling van de wetgeving voor de leerrechten. Deze zou een wezenlijke innerlijk evenwicht missen: “op dit laatste onderdeel is naar het oordeel van de hogescholen in de laatste fase van wetsbehandeling in de Tweede Kamer iets fout gegaan. Bij de amendering in de Tweede Kamer is het evenwicht tussen prestatie en geld verbroken.

Er zijn twee leerrechten ontstaan: één voor de student die de aanspraken op onderwijs regelt (in maanden) en één voor de instelling die de bekostiging vaststelt (in halve jaren).”

De hogescholen vrezen, dat “ als gevolg hiervan ongewenst gedrag zal ontstaan. Niet zozeer ongewenst gedrag vanuit het oogpunt van de student en de instelling, maar ongewenst vanuit het oogpunt van de beheersbaarheid van de uitgaven. Het leerrecht dient voor zowel student als instelling dezelfde betekenis te hebben. De hogescholen geven de leden van de Eerste Kamer dan ook in overweging de Staatssecretaris te vragen het wetsvoorstel terug te trekken met het oog op aanpassingen die het gewenste evenwicht herstellen.”  Dit zou kunnen worden hersteld als OCW voor zowel instellingen als studenten opnieuw uit zou gaan van een leerrecht-eenheid van een half jaar, aldus de HBO-raad.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK