OCW moet regie pakken

Nieuws | de redactie
20 juli 2006 | De regie in het onderzoeksbeleid is onhelder. Onduidelijk blijft wie het voortouw heeft bij het aanjagen, coördineren en tot stand brengen van de zogenoemde ‘focus en massa’ vindt de AWT naar van de ongeveer gelijktijdige publicatie van de strategieplannen van NWO, KNAW en TNO. Het adviesorgaan stelt dat OCW moet aangeven wat hierin de onderscheiden rollen en taken zijn, omdat anders een overtuigend, aansprekend en helder toekomstbeeld van het onderzoekslandschap in Nederland blijft ontbreken. Dat is nodig om duidelijkheid te bieden over de kaders waarbinnen de verschillende onderzoeksinstellingen hun eigen strategie ontwikkelen.

Om te kunnen beoordelen of onderzoeksinstellingen goed inspelen op de belangrijkste uitdagingen in het onderzoekslandschap, moet eerst duidelijk zijn wat van ze verwacht wordt. De AWT constateert dat de omgang met de strategieplannen beter kan en moet, juist omdat ze in de bestuurlijke relatie tussen overheid en onderzoeksinstellingen een cruciale rol hebben te vervullen. Zo is dat ook bij wet vastgelegd. Deze plannen weerspiegelen de keuzes voor de toekomst en daarmee de hoofdlijnen van het Nederlandse wetenschapsbeleid.

Een van de onduidelijkheden is volgens de AWT de vorming van allerlei instituten naast de al langer bestaande instituten van o.a. NWO, KNAW en TNO. Mogelijk wordt het onderzoeksveld te gefragmenteerd en is het beter om gebruik te maken van de expertise bij bestaande instituties. De AWT vindt dat OCW hierover in discussie moet met de kennisinstellingen en uiteindelijk richtinggevende uitspraken moet doen over een toekomstbestendige inrichting van het onderzoeksbestel.

De regie bij zwaartepuntvorming in het onderzoek is een van de uitdagingen waar het onderzoeksstelsel voor staat en waar vele partijen nu op inspelen. Onduidelijk blijft echter wie het voortouw heeft bij het aanjagen, coördineren en tot stand brengen van de zogenoemde ‘focus en massa’. De AWT vindt dat OCW moet aangeven wat hierin de rollen en taken van de verschillende kennisinstellingen zijn. Tegelijkertijd moet OCW aangeven hoe de gewenste breedte in het onderzoekslandschap wordt bewaakt.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK