Chirurg en psycholoog worden duo-hoogleraar Kwaliteit van leven

Nieuws | de redactie
23 augustus 2006 | Jolanda de Vries en Jan Anne Roukema worden per 1 september 2006 benoemd tot deeltijdhoogleraar Kwaliteit van leven in de medische setting bij de Faculteit Sociale Wetenschappen. Deze nieuwe leerstoel in de medische psychologie is een samenwerking tussen de UvT en het St. Elisabeth Ziekenhuis.Hoe kan de kwaliteit van leven van patiënten met een chronische aandoening zoals kanker worden verbeterd? Wat is daarin de rol van medische professionals? En in hoeverre kunnen persoonlijkheidskenmerken van patiënten worden meegewogen bij het maken van keuzes in behandeling? Dat zijn de centrale vragen in het onderzoek van de nieuwe Tilburgse leerstoel ‘Kwaliteit van leven in de medische setting’. Deze leerstoel wordt vanaf 1 september ingevuld door dr. Jolanda de Vries, universitair hoofddocent psychologie en gezondheid aan de UvT, en chirurg dr. Jan Anne Roukema van het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Beiden hebben een aanstelling van één dag in de week. De keuze voor een gezamenlijke invulling door een medisch specialist en een psycholoog is een zeer bewuste. De verschillende achtergronden (ziekenhuis versus universiteit en medische psychologie versus oncologische chirurgie) zorgen voor een juiste mix van expertises in dit multidisciplinaire onderzoeksveld. De Vries en Roukema zullen zich vooral richten op de rol van persoonlijkheidskenmerken bij de kwaliteit van leven van kankerpatiënten. Met name de invloed van dispositionele angst (‘angstig van aard’) zal onderzocht worden. De twee hoogleraren zijn tevens belast met de ontwikkeling van onderwijs in de tweejarige master Medische Psychologie die ook in september van start zal gaan.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK