Hoogendoorn wordt hoogleraar verkeersstromen

Nieuws | de redactie
28 augustus 2006 | Verkeersstroomdeskundige Serge Hoogendoorn is door het College van Bestuur van de TU Delft benoemd tot Antoni van Leeuwenhoek-hoogleraar. Serge Hoogendoorn onderzoekt de dynamiek van verkeersstromen en legt deze vast in wiskundige modellen en simulatie-instrumenten.

“De huidige methoden voor het voorspellen van de gevolgen die verkeersmaatregelen kunnen hebben, zijn niet optimaal”, aldus Serge Hoogendoorn.

“De 80 kilometermaatregel die in november 2005 werd ingevoerd in de Randstad om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren, leidde rond Utrecht en Den Haag tot onvoorziene lange files.” Hoogendoorn werkt aan het verbeteren van deze wiskundige modellen en simulatie-instrumenten. Dat doet hij door verkeersstromen vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Op macroscopisch niveau analyseert Hoogendoorn de gemiddelde kenmerken van verkeersstromen op grond van de parallellen met natuurwetenschappelijke verschijnselen, zoals de stroming van gas en vloeistof. Op microscopisch niveau modelleert Hoogendoorn individueel rij- of loopgedrag vanuit het perspectief dat iedere verkeersdeelnemer reageert en anticipeert op het overige verkeer. Hoogendoorn’s modellen en simulatie-instrumenten kunnen worden ingezet voor het doorrekenen van nieuwe ontwerpen van wegen of loopruimtes, het voorspellen van de effecten van verkeersmaatregelen door verkeerscentrales, maar ook voor het (on-line) voorspellen van reistijden. In zijn positie als Antoni van Leeuwenhoek- hoogleraar wil Hoogendoorn zich vooral gaan richten op de effecten van incidenten en calamiteiten op verkeersstromen.

Hoogendoorn studeerde in 1995 cum laude af in de Technische Wiskunde aan de TU Delft. Voor zijn promotieonderzoek deed hij onderzoek naar de mogelijkheden van dynamische rijstrooktoekenning op autosnelwegen. Hij promoveerde in 1999 bij prof. Piet Bovy en kwam in dienst van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. In 2003 ontving Hoogendoorn een VIDI- subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor zijn onderzoek naar rijgedrag van automobilisten in files. Serge Hoogendoorn ontving van NWO eerder ook al een VENI-subsidie voor pas gepromoveerde onderzoekers voor onderzoek naar het gedrag van voetgangers in publieksruimten. Hoogendoorn leidt een aantal multidisciplinaire onderzoeksprojecten, waaronder het door NWO/Connekt gefinancierde AMICI project over het sturen van verkeer in netwerken.

Het Antoni van Leeuwenhoek- hoogleraarschap is ingesteld in 1999. Het is een persoonlijk hoogleraarschap, waar jonge excellente wetenschappers, die voldoen aan alle criteria voor de positie van hoogleraar, voor in aanmerking kunnen komen. Zij worden benoemd op basis van geleverde prestaties in grensverleggend onderzoek en onderwijs en genieten internationale bekendheid. AvL- hoogleraren geven nog geen leiding aan een sectie en kunnen zich volledig op het onderwijs en onderzoek richten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK