Leader firms in de Rotterdamse haven

Nieuws | de redactie
23 augustus 2006 | De Rotterdamse haven is een verzameling van meer dan 3000 bedrijven, actief in overslag, transport, logistiek, industrie en handel. Gezamenlijk vormen deze bedrijven een omvangrijk havencluster. De ontwikkeling van deze cluster is van groot belang voor alle bedrijven. Michiel Nijdam en Peter de Langen schreven hierover het boek Leader firms en innovatie in de Rotterdamse haven-industriële cluster, waarin ze ingaan op de factoren die de ontwikkeling van deze cluster beïnvloeden.

Eén van deze factoren is de aanwezigheid en het gedrag van een aantal toonaangevende bedrijven, de zogenaamde leader firms. Deze bedrijven zijn zo ondernemend, innovatief of groot, dat zij investeringen doen waar de andere bedrijven in de cluster van profiteren. In dit onderzoek worden de leader firms op innovatiegebied in de Rotterdamse Haven- industriële cluster in kaart gebracht en wordt geanalyseerd op welke wijze zij bijdragen aan de innovativiteit van andere bedrijven in de cluster.
De conclusies van dit onderzoek zijn relevant voor bedrijven in de havencluster, overheden die zich bezighouden met regionaal economisch beleid (op innovatiegebied) en wetenschappers en studenten met interesse in havens en clusters.

Dutch University Press
16,5 x 24 cm
141 pag.
€ 14,50
ISBN 90 361 0075 5
NUR 780
ISBN 13: 978-361-0075-5
2006

Bestel/Order
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK