Nieuwe kennisstructuur zorgsector

Nieuws | de redactie
1 augustus 2006 | Om bureaucratie tegen te gaan snijdt minister Hoogervorst van VWS in de kennisinfrastructuur door acht instellingen te laten opgaan in drie kenniscentra, te weten voor zorg, jeugd en maatschappelijke inzet. De instellingen die in de drie nieuwe kenniscentra opgaan, zijn onder meer het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) en het X-S2 Kennisnetwerk Sociaal Beleid.

 Ook het CIVIQ Instituut Vrijwillige Inzet, Transact Landelijk Expertisecentrum aanpak huiselijk en seksueel geweld, het Landelijk Centrum Opbouwwerk, het Kenniscentrum Lesbisch en Homo-emancipatiebeleid, de stichting Kwaliteits- en Bruikbaarheidsonderzoek van Hulpmiddelen voor gehandicapten en ouderen en het KwaliteitsInstituut voor Toegepaste ThuisZorgvernieuwing zullen in deze fusie-operatie betrokken zijn. Dit najaar worden de definitieve namen van de drie nieuwe kennisinstituten bekend gemaakt. De kennisinstituten krijgen voorlopig voor vijf jaar subsidie van VWS om kennis te verzamelen, valideren, verrijken en verspreiden. Daarnaast moeten de instituten ook opdrachten van derden gaan uitvoeren op het terrein van advisering, implementatie, onderzoek en innovatie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK