Participatie helpt rendement

Nieuws | de redactie
16 augustus 2006 | Rector Douwe Breimer presenteerde bij zijn welkom aan de Leidse eerstejaars de uitkomsten van onderzoek naar participatie en rendement van studenten. Het studierendement na zes jaar blijkt hoger binnen de groep van leden van Leidse studentenverenigingen dan binnen de groep van niet-leden. Het verschil tussen beide groepen wordt groter na zeven en na acht jaar studie. Maar ook na twee jaar propedeuse blijkt het ‘verenigingseffect’ al aanwezig. Bovendien blijkt dat studenten die lid zijn van een vereniging minder snel met hun studie stoppen.


Deze conclusie is gebaseerd op de studie-resultaten van de groep voltijds eerstejaarsstudenten die in september 1998 aan de Universiteit Leiden met hun studie begonnen. Vergeleken werd het studierendement van studenten die lid waren van een Leidse studentenvereniging met dat van studenten zonder verenigingslidmaatschap. Het onderzoek is beschreven in het rapport Over verenigingslidmaatschap en studiesucces van dr. D.N.M. de Gruijter, verbonden aan het ICLON (Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing ICLON). Het rapport verschijnt binnenkort.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK