Actieplan multicultureel talent

Nieuws | de redactie
6 september 2006 | Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW, heeft het startsein gegeven voor het actieplan (H)erkend MultiTalent van de Stichting Mobiliteitsfonds hbo. Het actieplan moet een bijdrage leveren aan de multiculturalisering van personeel, personeelsbeleid- en instrumenten bij hogescholen. Tevens moet het leiden tot een verbeterde in- en doorstroom van biculturele talenten.

Hij vroeg tijdens de opening van het nieuwe studiejaar van de Christelijke Hogeschool Windesheim aandacht voor het actieplan. ‘We moeten ervoor zorgen dat niet alleen in de collegebanken allochtone studenten zitten, ook het personeel moet een juiste afspiegeling zijn.’ De studentenpopulatie is de afgelopen jaren steeds meer een afspiegeling geworden van de multiculturele samenleving. Het hbo speelt hierdoor een belangrijke rol als het gaat om emancipatie en integratie van jongeren met verschillende etnische achtergronden. Het is daarom zaak om ook het personeel en personeelsbeleid mee te veranderen.

Het Mobiliteitsfonds heeft, als arbeidsmarktfonds voor het hbo, om deze reden het actieplan (H) erkend MultiTalent ontwikkeld. Daarnaast biedt de doelstelling van meer allochtoon talent de hbo-sector de kans om als werkgever een maatschappelijke voortrekkersrol te nemen. Het actieplan (H)erkend MultiTalent omvat verschillende activiteiten. Zo zullen in het najaar Ronde Tafel-bijeenkomsten worden georganiseerd voor prominenten en betrokkenen van binnen en buiten het hbo. Uitkomsten van deze ronde tafels zullen worden ingebracht in een landelijk debat dat begin 2007 plaatsvindt. Het doel van deze discussiebijeenkomsten is om vast te stellen waar het hbo over vijf jaar wil staan met multiculturalisering en wat er nog voor nodig is om dat te kunnen bereiken
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK