Bodematlas: ophoping zware metalen

Nieuws | de redactie
27 september 2006 | Voor het eerst in de geschiedenis is de Nederlandse bodemkwaliteit in het landelijke gebied op een grootschalige en systematische wijze in kaart gebracht. De gegevens zijn samengevat in een atlas die naast achtergrondinformatie een werkelijk samenhangend overzicht geeft van de concentraties van meer dan 40 elementen in de bodem.


Uit het promotieonderzoek van Grishja van der Veer aan de UU blijkt dat de uitstoot van industrie, verkeer en landbouw gedurende de afgelopen 100 jaar heeft geleid tot een grootschalige ophoping van zware metalen zoals cadmium, kwik en lood. Ten opzichte van de natuurlijke concentraties van deze metalen, liggen de concentraties nu gemiddeld een factor twee tot drie hoger.

Deze sluier van metalen wordt niet alleen in landbouwgebieden teruggevonden, maar ook in bossen en natuurgebieden. De verhoging is het sterkst in het gebied rond de randstad en delen van Brabant en Limburg. Hoewel de metalen niet snel uit de bodem loskomen, zullen ze uiteindelijk toch naar het grondwater uitspoelen of opgenomen worden in gewassen. Negatieve gevolgen voor de volksgezondheid zijn moeilijk in te schatten, maar blijven een punt van aandacht, aldus het proefschrift Geochemical soil survey of the Netherlands. Atlas of major and trace elements in topsoil and parent material; assessment of natural and anthropegenic enrichment factors.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK